آشنایی با مالیات مقطوع عملکرد

0
2098

 

یکی از وظایف مهم مالیاتی که در این فصل برای مودیان محترم پیش می‌آید، الزام ارسال اظهار نامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است. اظهارنامه مالیاتی اصلی ترین وسیله تعیین مالیات است و هر گونه سهل انگاری در پر کردن یا بی دقتی در تکمیل آن می‌تواند شما را دچار مشکلات مالیاتی کند. تمامی گروه‌های مالیاتی طبق قانون موظف به ارسال اظهارنامه هستند. مالیات افراد در درجه اول براساس اظهارنامه و اسناد و مدارک مثبته مودی محاسبه می‌شود.
طبق ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل بایستی اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر ارسال نمایند ولیکن طبق تبصره این ماده، به وزارت امور مالیاتی اختیار داده شده است که برخی از مودیان و مشاغل را که مجموع فروش و درآمد خدمات آن‌ها کمتر از ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون است، از انجام برخی وظایف مثل ارائه و تکمیل اظهارنامه و تحویل مدارک و دفاتر قانونی معاف نماید.
حال شاید این سوال برای شما پیش بیاید که مبنای ماده ۸۴ چیست؟
هر ساله در بودجه دولت مبلغی به عنوان حداکثر معافیت حقوق و درآمد تعیین می‌شود. بدین معنی که هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی که مجموع درآمدی کمتر از این مبلغ داشته باشد، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. برای مثال این معافیت در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بود. طبق بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۰ سازمان امورمالیاتی که در مورخه ۱۷/۰۳/۱۴۰۰ صادر گردیده است. مشاغل مشخص شده ای را که کمتر از ۱۰،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یعنی سی برابر معافیت ماده ۸۴ ق.م.م) فروش و درآمد خدمات در سال ۱۳۹۹ داشته باشند، از الزام ارسال اظهارنامه و تحویل مدارک معاف می‌شوند و می‌توانند با پر کردن فرمی مخصوص که در سایت دارایی و در آدرس اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir تعبیه شده است، از این ماده قانونی استفاده کنند و مالیات خود را براساس نرخ مقطوع تعیین شده قطعی کنند. نرخ مقطوع نیز در این بخشنامه به‌طور کامل ذکر شده است. برای مثال در صورتی که مالیات قطعی شده شما در سال ۱۳۹۸ بین مبلغ سی میلیون ریال و شصت میلیون ریال بوده باشد، شما می‌توانید با اضافه کردن ۴% به مالیات آن سال، مالیات خود را در سال ۱۳۹۹ قطعی کنید. در این صورت شما با پرداخت ۴% مالیات بیشتر، مالیات سال ۱۳۹۹ خود را نهایی کرده و از حسابرسی مالیاتی و لزوم ارائه اظهارنامه و مدارک معاف می‌شوید.
البته ذکر این نکته ضروری است که اگر شما دارای اسناد و مدارک دقیق و کامل و همچنین دفاتر حسابداری تنظیم شده هستید و از تمام جوانب حسابداری و مالیاتی خود را مستحق مبلغ مالیاتی کمتر از سال گذشته می‌دانید، بهتر است که اظهارنامه خود را با مبلغ استنباطی خود تکمیل و ارسال نمایید. بدیهی است مالیات مقطوع به مشاغلی پیشنهاد می‌شود که دارای سیستم حسابداری مدون نیستند و مالیات مقطوع با توجه به شرایط درآمدی آن‌ها تطابق دارد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید