اشتیاق در لیبل اکسپو نومیدی در بانک

نمایشگاه لیبل اکسپو که از ۲۴ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹ در بروکسل بلژیک برگزار شد، به مثابه نوعی دماسنج صنعت لیبل و شاید بتوان گفت صنعت چاپ ایران هم بود. حضور نسبتاً پر تعداد چاپکاران ایرانی قابل تأمل است. چه آن‌ها که در کار لیبل بودند و چه بعضی چاپخانه‌داران افستی که طرح توسعه چاپخانه‌ خود را با سمت‌گیری به سوی این بازار ترسیم کرده بودند یا احتمال رونق کسب و کار را در آنجا می‌جستند.
جدی بودن فعالیت نمایندگی‌های ماشین‌آلات رول کم‌عرض و تجهیزات چاپ لیبل در ایران برای جلب مشتریان و حضور فعال آن‌ها در نمایشگاه لیبل اکسپو و حتی پیگیری‌های بعدی آن‌ها، نیز نشان می‌دهد که در این رشته خبری هست! این خبر یا انتظار خبر را کم و بیش در مصاحبه‌ها و گزارش‌های دو شماره گذشته ماهنامه منتشر شد.
روی دیگر این سکه را باید از زبان چاپخانه‌دارانی که تا پای معامله رفته‌اند، شنید؛ از آ‌نهایی که حتی سالن و سوله را برای ماشین جدید لیبل مهیا کرده‌اند ولی بانک‌ها آب سردی روی آن‌ها ریخته‌اند.
در اینجا با دو تن از چهره‌های شناخته شده و پر سابقه صنعت چاپ که به شوق خرید ماشین چاپ لیبل روانه بروکسل شده بودند و مذاکراتی جدی با نمایندگی‌های مربوطه داشته‌اند، گفت‌وگو می‌کنیم. یکی مدیر چاپخانه‌ای فعال در چاپ لیبل و دیگری چاپکاری افستی که می‌خواسته به این بازار جدید وارد شود.
هر دو مصاحبه بسیار خواندنی و بیانگر وضعیت صنعت چاپ، بازار کار و مشکلات و مسایل سرمایه‌‌گذاری در کسب و کار چاپ است.

آمارهای لیبل اکسپو ۲۰۱۹ در یک نگاه
بازدیدکننده: ۹۰۳/۳۷ نفر
از ۱۴۰ کشور برای بازدید آمده بودند
بیش از ۶۰۰ شرکت کننده
فضای نمایشگاه:
۳۹۷۵۲ مترمربع در ۹ سالن

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید