اعطاي تسهيلات بانک ملي به چاپخانه‌داران خراسان رضوي

چاپخانه داران

به‌گزارش خبرنگار ماهنامه صنعت چاپ، رئيس اتحاديه چاپخانه‌داران استان خراسان‌رضوي از امضاي تفاهم‌نامه اين اتحاديه با بانک ملي استان خراسان‌رضوي با هدف اعطاي تسهيلات بلندمدت و افزايش نقدينگي در اين صنعت به اعضاي اين اتحاديه خبر داد. براساس اين تفاهم‌نامه اعضاي اتحاديه مي‌توانند براي دريافت وام و تسهيلات با سود ۱۲ تا ۱۸ درصدي به شعب اين بانک مراجعه کنند.
به گفته وي مشهد اولين شهر داراي شهرک چاپ و نشر است که ضمن فعاليت ۱۰ واحد صنفي در اين شهرک با تمام زيرساخت‌ها اعم از آب، برق و …، ۱۶۰ قطعه زمين براي متقاضيان جديد نيز در نظر گرفته شده است. اما چاپخانه‌داراني که بايد در اين شهرک فعاليت کنند نياز به نوسازي ماشين‌آلات و پرداخت اقساط زمين‌هاي خريداري شده‌ دارند. بنابراين به‌تبع وجود چنين مسائلي امضا اين تفاهم‌نامه با همکاري شهرک‌هاي صنعتي و اتحاديه و رايزني با بانک ملي مهم به نظر مي‌رسيد.
مغاني گفت: از اين پس چاپخانه‌داران، ليتوگرافان و صحافان عضو اتحاديه مي‌توانند براي ساخت واحد صنفي خود در شهرک چاپ مشهد يا نوسازي ناوگان صنعت چاپ مجموعه خود از اين تسهيلات مالي استفاده کنند. اين تسهيلات اعتباري مي‌تواند کمکي براي ورود چاپخانه‌داران به اين شهرک باشد.
مغاني با بيان اينکه اعطاي اين وام فقط با معرفي اتحاديه امکان‌پذير است، گفت: مبلغ اين وام‌هاي حمايتي به تناسب نياز مشتري، نحوه استفاده، گردش مالي و ظرفيت و توانايي هر واحد صنفي تعيين مي‌شود و شرايط بازپرداخت نيز بر اساس همين موضوعات پيش‌بيني مي‌شود.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید