افسون رنگ‌ها در تقویم دیواری کوموری

تقویم دیواری اختصاصی شرکت کوموری‏، که شب تحویل سال نو میلادی به دفتر ماهنامه صنعت چاپ رسید، خود نمونه‌ای از کارهای نفیس چاپی است، این تقویم با عنوان جادوی رنگ‌ها‏، نمونه‌ای است از به کارگیری درست تکنیک‌های چاپ افست برای بازآفرینی تصاویری هرچه واقعی‌تر. موضوع عکس‌های این تقویم دیواری، ظرف‌های چینی فاخر ژاپن است.که در صفحه آخر تقویم شرح عملیات چاپ هر برگ ذکر شده است. کارها ۵ رنگ تا ۷ رنگ و اغلب با وارنیش موضعی افست، باضافه کوتینگ و تکنیک‌های مات و براق به روش افست است. بعضی از صفحات، قبل از چاپ رنگی، با رنگ متالیک نقره‌ای پوشش داده شده‌اند. نتیجۀ کار، تجسم واقعی‌تر از ظرف‌های چینی با نقش‌ها و رنگ‌های واقعی است.
نکته مهم در این کار شناخت طراح اثر تامی اُنو TAMIE ONO از تکنیک‌های چاپی است که از آغاز نسبت به خواص مواد مرکب و ورنی و نیز مراحل چاپ افست به خوبی آگاهی داشته است.

@sanatchapnews

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید