امکان توليدکارت هوشمند ملي در کشور

امکان توليدکارت هوشمند ملي در کشور

به گزارش خبرگزاري تسنيم، تور بازديد خبرنگاران از دو مجموعه چاپ رسام نگار جاويد و پردازش تصوير رايان با حضور اصحاب رسانه و مديران دو چاپخانه برگزار شد.

خبرنگاران در اين بازديد يا بخش‌هاي مختلف دو چاپخانه، نحوه کار آنها و محصولات دو مجموعه آشنا شدند. پردازش تصوير رايان يکي از بزرگ‌ترين مجموعه چاپ خصوصي در کشور است که فعاليت خود را از سال ۸۲ آغاز کرده و در حال حاضر با ۳۰۰ نيرو در بخش‌هاي طراحي، تنظيم و کنترل کيفيت و پژوهش فعاليت مي‌کند. توليد برچسب هولوگرام امنيتي از جمله توانايي‌هاي اين چاپخانه است. در اين چاپخانه پاکت‌هاي دخانيات، دارويي، برچسب‌هاي غذايي، برخي مجلات، کتاب و… در بخش‌هاي مختلف آن توليد مي‌شود.

حسيني، مسئول سالن چاپ و بسته‌بندي اين چاپخانه با اشاره به توانايي و قابليت اين چاپخانه در امر توليد و بسته‌بندي، گفت: تا چند سال پيش بخشي از اين محصولات مانند بسته‌هاي دارويي از کشورهايي مانند ترکيه به ايران وارد مي‌شد، اما با تجهيز اين کارخانه و آموزش به نيروها بخش قابل توجهي از محصولات در داخل توليد مي‌شود. علاوه براين امکان صادرات بخشي از اين توليدات، به ويژه در زمينه بسته‌بندي محصولات دارويي، به کشورهاي افغانستان و عراق نيز فراهم شده است.

يکي از بخش‌هاي اين چاپخانه به فعاليت در بخش چاپ امنيتي اختصاص دارد که در آن اسناد اوراق بهادار با استفاده از مرکب ويژه امنيتي و کاغذهاي مخصوص توليد مي‌شود.

همچنين در چاپخانه پردازش تصوير رايان به منظور نظارت بر فرآيند توليد محصول با روش اجراي کنترل کيفيت آماري، کنترل مي‌شود.

يکي ديگر از چاپخانه‌هايي که خبرنگاران در آستانه روز صنعت چاپ از آن بازديد کردند، چاپخانه رسام نگار بود. اين چاپخانه در سال ۸۴ توليد شده و در دو بخش توليدي و بازرگاني فعاليت مي‌کند. در حال حاضر ۲۰۰ نيرو در اين چاپخانه مشغول به فعاليت هستند.

عمده کار اين چاپخانه بر توليد کارت هوشمند اعم از کارت بانکي، کارت تماسي و غير تماسي و… است. اين چاپخانه امکان توليد ۴۵ ميليون کارت هوشمند در سال را دارد و از سال گذشته نيز نمونه‌اي از توليدات خود در زمينه کارت ملي هوشمند را به مسئولان ارائه داده است.

در اين چاپخانه آخرين پارامترهاي امنيتي براي حفظ کد امنيتي با ۱۲ دستگاه توليد و ۱۴ دستگاه بسته‌بندي فراهم شده است.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید