انتشار جزوه‌هاي آموزش فني چاپ

انتشار جزوه‌هاي آموزش فني چاپ

همسو با اهداف بخش آموزش در صنعت چاپ، شرکت ايران روتاتيو چند جزوه کمک آموزشي در بحث‌هاي مختلف مرتبط با افست منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار صنعت چاپ که اخيرا در سمينار آموزشي مفاهيم و اصول کاربردي نورد، لاستيک و رطوبت‌دهي اين شرکت حضور داشته است، جزوه‌هاي کوچک و کم برگي توسط اين شرکت که نمايندگي ماشين‌هاي افست هايدلبرگ را در ايران به‌عهده دارد منتشر شده که در حاشيه سمينار بين شرکت‌کنندگان توزيع شد. هر جزوه حاوي مقاله‌اي کوتاه درباره مسائل و ابعاد فني قسمتي از ماشين‌هاي افست است.

گزارش حاکي است جزوه‌هاي ياد شده که تحت عنوان عمومي «فوت و فن‌هاي حرفه‌اي» عرضه شده نمونه‌هاي خوبي از وظايف آموزشي است که به‌نظر مي‌رسد شرکت‌هاي نمايندگي ماشين‌آلات بايد به‌عهده داشته باشند. در سال‌هاي اخير فعاليت‌هاي آموزشي اغلب شرکت‌هاي نمايندگي کاملا کاهش يافته و تحرک آنها بيشتر به برگزاري سمينارهاي معرفي محصول محدود شده است.

نظر به مفيد بودن محصولات آموزشي ياد شده، ماهنامه صنعت چاپ در صورتي‌که مجوز ايران روتاتيو را دريافت کند، نسبت به توزيع گسترده‌تر محتواي آنها از طريق مجله اقدام خواهد کرد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید