انتقاد روغني گلپايگاني از حمايت وزارت صنعت از تأسيس واحدهاي سلولزي

رئيس سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقوا از تأسيس واحدهاي جديد توليد کاغذ در کشور انتقاد کرد و گفت: متاسفانه بدون کارشناسي نياز بازار اقدام به تأسيس اين واحدها شده است.

ابوالفضل روغني‌گلپايگاني رئيس سابق سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقوا در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم، با انتقاد از رويکرد وزارت صنعت در زمينه صدور مجوز تاسيس کارخانجات سلولزي کشور و تأسيس واحدهاي جديد گفت: متأسفانه کار کارشناسي دقيقي در زمينه تأسيس واحدهاي جديد سلولزي انجام نمي‌شود، براي نمونه صنعت بسته‌بندي کشور به ۷۰۰ هزار تن کاغذ بيشتر نياز دارد، اما ظرفيت توليد ۲ و نيم ميليون تن ايجاد شده است. در حالي که ما کماکان در زمينه کاغذ تحرير و روزنامه کمبود توليد داريم.

وي ادامه داد: اين به معناي هدر رفت منابع کشور است، چرا که وزارت صنعت از صندوق توسعه ملي براي راه‌اندازي واحدهاي جديد هزينه مي‌دهد، در حالي که کارشناسي صحيحي نسبت به آنچه که بازار نياز دارد و بايد سرمايه‌گذاري شود وجود ندارد.

روغني با اشاره به حاشيه سود اندک توليد کاغذ روزنامه و تحرير در ايران گفت: اين امر موجب شده تا سرمايه‌گذاران در ديگر بخش‌هاي صنعت سلولزي وارد شوند. با افتتاح واحدهاي جديد توليد کاغذ و مقواي بسته‌بندي و روندي که وزارت صنعت در اين زمينه در پيش گرفته است، به زودي بايد شاهد از ميان رفتن واحدهايي باشيم که در اين رقابت نابرابر به توليد کاغذ تحرير و روزنامه دست مي‌زنند.

وي با اشاره به صدماتي که واردات بر پيکره توليد داخلي کاغذ تحرير و روزنامه وارد کرده و مي‌کند، گفت: متاسفانه فرموده رهبري در زمينه توليد داخلي کاغذ به درستي فهم نشده و اجرايي نمي‌شود.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید