تتراپک به چاپ دیجیتال رو می‌آورد

شرکت تتراپک تصمیم گرفته پاکت‌های خود را به‌طور کامل با چاپ دیجیتال تمام‌رنگی چاپ کند. این شرکت سیستم چاپی خود را از شرکت کونیگ‌اند بائر(KBA) خریداری خواهد کرد. این اولین بار است که تتراپک سراغ چاپ دیجیتال برای تولید پاکت‌های خود رفته است.

تتراپک معتقد است چاپ دیجیتال مراحل طراحی تا چاپ را تا حد زیادی ساده کرده و زمان آن را نیز کوتاهتر می‌کند. از سوی دیگر با استفاده از چاپ دیجیتال می‌تواند پاکت‌ها و بسته‌بندی‌ها خود را متناسب با گروه‌های جمعیتی و سنی مختلف چاپ و به موقعیت‌های جدیدی در بازار دست پیدا کند.
چارلز براند معاون رئیس شرکت تتراپک می‌گوید:«ما می‌خواهیم به مشتریانمان کمک کنیم تا با استفاده از بسته‌بندی هوشمند درآمد بیشتری به‌دست آورند و بسته‌بندی مطابق با گروه‌های مختلف مشتریان خود طراحی و تولید کنند. از این طریق آنها قادر خواهند بود بسته‌بندی را در زمانی کوتاه‌تر و تیراژهای کمتر تولید کنند. با استفاده از چاپ دیجیتال آنها می‌توانند مسیر بسته را از نقطه تولید تا تحویل به مشتری دنبال کنند و تعامل بیشتری با مشتریان خود داشته باشند.
تتراپک برای چاپ از ماشین دیجیتال ۱۶۸ RotaJet ساخت کونیگ‌اند بائر استفاده می‌کند. این ماشین اکنون مراحل ساخت را در کارخانه سازنده آلمانی در شهر دنتون‏، تگزاس طی می‌کند. مراحل تست و آزمایش ماشین برای مشتریان آمریکایی در سال ۲۰۲۰ انجام خواهد شد.
کارمن بکر رئیس و مدیر ارشد اجرایی تتراپک در کانادا و آمریکا می‌گوید: «برندها به دنبال موقعیت‌هایی هستند تا بتوانند قابلیت شخصی‌سازی(Presonalization) و گروهی‌سازی(Customization) تولیدات خود را افزایش دهند. ما از اینکه می‌توانیم به مشتریانمان راه‌هایی جدید، ابتکاری و انعطاف‌پذیر ارائه کنیم، واقعاً هیجان‌زده هستیم.»
کریستف مولر عضو هیأت مدیره کونیگ‌اند بائر می‌گوید: «از اینکه تتراپک تکنولوژی ما را برای طرح و برنامه جدید خود انتخاب کرده صمیمانه خوشحالیم. همکاری بین دو شرکت بر اساس اعتماد پایه‌ریزی شده و بسیار سازنده است. ما شکی نداریم این همکاری بازارهای مشتریان تتراپک را متحول خواهد کرد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید