تدوين برنامه ۵ ساله صنعت کاغذ کليد زده شد

تدوين برنامه 5 ساله صنعت کاغذ کليد زده شد

رئيس سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقوا از واريز سرمايه تدوين برنامه ۵ ساله صنعت کاغذ از سوي وزارت صنعت خبر داد و گفت: تدوين اين برنامه کليد زده شده است.

ابوالفضل روغني، رئيس سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقوا در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم از آغاز تدوين برنامه پنج ساله صنعت کاغذ در اين سنديکا خبر داد و گفت: تدوين اين سند نيازمند بودجه است. در واقع برنامه مدون صنعت کاغذ کشور يک بازمهندسي در اين صنعت ايجاد خواهد کرد که براي تحقق اين مسئله نيازمند حمايت دولت و ورود سرمايه‌هاي خارجي هستيم.

وي ادامه داد: اخيرا  وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشي از بودجه اختصاصي براي سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقوا به منظور تعيين برنامه ۵ ساله را واريز کرده است و تحقيقات پروژه را کليد زده‌ايم. البته اين موضوع زمان‌بر و نيازمند حمايت مالي بيشتري است. تصور مي‌کنم حداقل يک سال و نيم تدوين اين برنامه ۵ ساله به طول بيانجامد.

وي با اشاره به برنامه پنج ساله صنعت کاغذ گفت: يکي از اتفاقات بزرگي که در کشور هند در سال‌هاي گذشته رخ داده مطالعه پايه‌اي روي صنعت کاغذ‌سازي است. ما نيز در ايران مي‌خواهيم الگوي هند را در ايران پياده‌سازي‌کنيم. مقدمات تدوين برنامه پنج ساله صنعت کاغذ انجام شده و در حال بررسي و مشاوره هستيم،‌ بايد از کارشناسان مختلف در زمينه بررسي بهترين نقطه جغرافيايي در کشور براي توليد کاغذ کمک بگيريم.

مديرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران با بيان اين مطلب که هدف از تدوين اين برنامه افزايش توليد کاغذ در کشور است،‌ گفت: در حال حاضر سالانه ۲ ميليون تن کاغذ در ايران مصرف مي‌شود که ۷۰۰ هزار تن آن در داخل توليد مي‌شود و يک ميليون و ۶۰۰ هزار تن نيز از طريق واردات تأمين مي‌شود.

وي ادامه داد: حاشيه سود صنعت کاغذ پايين و بين سه تا هفت درصد است،‌ بنابراين در مقايسه با ساير صنايع کمتر مورد استقبال سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد،‌ با تدوين اين برنامه مي‌توان سرمايه‌گذاري‌هاي هدفمند را به سمت صنعت کاغذ جذب کرد.

روغني با بيان اين مطلب که تدوين اين برنامه نيازمند هزينه‌اي دو تا سه ميليارد توماني است اظهار اميدواري کرد که اتاق بازرگاني نيز از تدوين اين طرح حمايت کند.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید