حمايت رئيس مجلس از اصلاح امور مالياتي چاپخانه‌داران

مجلس

به گزارش خبرنگار ماهنامه صنعت چاپ، غلامرضا شجاع نماينده تشکل‌هاي چاپ استان‌هاي کشور (به استثناي تهران) از وعده رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر حمايت مالياتي از چاپخانه‌داران، ليتوگرافان و صحافان کشور خبر داد.
شجاع ضمن اعلام خبر ديدار وي و مسئولان اتحاديه‌هاي چاپ استان‌هاي قم و اصفهان با علي لاريجاني رئيس مجلس دهم گفت: «در اين ديدار که روز پنجشنبه ۱۱ آبان‌ماه در شهر قم انجام شد با رئيس مجلس درخصوص مشکلات مالياتي چاپخانه‌داران تبادل‌نظر صورت گرفت. در اين جلسه همچنين از عدم اجراي بند ل ماده ۱۳۹ قانون معافيت مالياتي که بر ضرورت معافيت چاپخانه‌داران از ماليات بر ارزش‌افزوده تاکيد مي‌کند، انتقاد و بر لزوم کاهش ماليات بر ارزش‌افزوده از ۹ درصد به ۳ درصد تاکيد شد». وي با بيان اين مطلب افزود: «تا زماني که ليتوگرافان، چاپخانه‌داران و صحافان از ماليات معاف نباشند، ناشران و مطبوعات نيز از معافيت قانوني بهره‌مند نمي‌شوند. براي کمک به فرهنگ و افزايش ساعت مطالعه و تيراژ کتاب و روزنامه، بايد ماليات بر ارزش‌افزوده واحدهاي چاپي از ۹ درصد به ۳ درصد کاهش يابد.»
به گفته لاريجاني هنگام مطرح شدن لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده، طبق قانون از چاپخانه‌داران و واحدهاي وابسته حمايت خواهيم شد. رئيس تعاوني ليتوگرافان تهران همچنين از صدور دستور رئيس مجلس به کميسيون‌هاي اقتصاد و صنايع براي تشکيل جلسه فوري با تشکل‌هاي استان‌ها خبر داد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید