رستاخيز طبيعت

رستاخيز طبيعت

 

مردم ايران‌زمين از ديرباز همواره رفتن زمستان و آمدن بهار را که براي آنان رستاخيز طبيعت محسوب مي‌شود و مژده نجات و طليعه حيات را مي‌آورد، عيد مي‌گيرند.

بايد انصاف را نيز در نظر بگيريم که نياکان ما چقدر خداپرست و فهيم بوده‌اند که برخلاف رسوم اقوام مصر، يونان و روم نه قائل به رب‌النوع بهار و پرستنده مظاهر طبيعت شده‌اند، نه بت و بتخانه ساختند و نه نذر و قرباني بر مقدم‌اش کردند، بلکه به ديدار يکديگر و مبارک‌باد گفتن مي‌رفتند، شيرني و شادي راه مي‌انداختند و شکرگزار پايداري گذشته و آماده و اميدوار آينده مي‌شدند.

نوروز جشني براي احياي تعاملات انساني و حرکتي سترگ براي انجام‌بخشي همه ابعاد و لايه‌هاي مختلف جامعه است. از‌اين‌رو نوروز را مي‌توان جشن خلاقيت و پويايي فرهنگي در ايران دانست که سبب شده بسياري از خلاقيت‌ها و ايده‌هاي نوين مردم در قالب آيين‌ها و توليدات فرهنگي مختلف متجلي شوند. درواقع نوروز و فضاي معنايي حاکم بر آن زمينه و بستري مستعد را براي توسعه و بروز خلاقيت فراهم آورده و مصداق‌هاي مختلف آن را مي‌توان در قالب محصولات فرهنگي و آيين‌ها مشاهده کرد.

يکسال ديگر را با همه خوبي‌ها و بدي‌هايش پشت سر گذاشتيم، اين قاعده بازي طبيعت است. آنچه هميشه از آن غافل مي‌مانيم اين است که هر نقطه شروع، پاياني نيز دارد و وقتي درون آن مشغول فعاليت و محاسبه هستيم ناگزير فراموش مي‌کنيم که اگر شاد يا ناراحت هستيم، اين نمي‌تواند هميشگي و پايدار باشد و زندگي مثل يک نمودار بالا و پايين دارد و در اين موج‌هاي سينوسي بايد به فکر آن بود که همراه آن حرکت کنيم و خود را آماده هر تغيير ناگهاني نماييم که نهايتا از آن جدا نشويم.

***

صنعت چاپ که سوار بر کشتي صنعت و اقتصاد کشور است همواره از موج‌هاي سنگين و قريب‌الوقوعي که بر آن مي‌خورد بي‌بهره نبوده و همواره نوسانات اقتصادي و تصميم‌هاي نادرست در آن بر پيکره اين صنعت نيز تاخته است. مسئله انتقال هم که سال‌هاست بيشتر بدنه چاپ پيگير آن بودند تا حدودي به ثمر رسيد ولي نقطه کور و گنگ آن است که اين هجرت که در اصل خود مي‌تواند مثبت باشد، در مرحله اجرا نيز مثبت است؟ آيا مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت، خاص آن دفتر صنايع شيميايي و ‌سلولزي
که قرار است متولي آن باشد با چه رويکردي به آن نگاه مي‌کنند و آيا آن را صنعتي بزرگ و قابل توسعه مي‌دانند و يا آنکه مانند طفلي سرراهي از آن ياد مي‌کنند؟ از همين‌جا به اين دوستان و بزرگواران پيشنهاد مي‌کنم مراقب باشيد شما نيز دچار اشتباه و جهت‌گيري نشويد که به‌اندازه کافي در طي اين سال‌ها صنعت چاپ دست‌خوش تصميمات غلط و بي‌مهري‌هاي دولتي و گاهاً خصوصي قرار گرفته و زمان آن رسيده که مورد توجه بيشتر و کارشناسانه‌تري قرار بگيرد که رشد و توسعه را به همراه داشته باشد، نه اينکه روز از نو، روزي از نو.

به‌هر‌حال هستند فعالاني که هنوز دلسوزانه به‌دنبال حل مسائل و مشکلات صنعت چاپ بوده و هستند مديراني که در زمينه‌هاي اقتصادي، فعاليت خوب و شگرفي داشته‌اند و بهتر آن است که آنها را شناسايي و از ايشان مشورت و مشاوره به عمل آيد که اين خود مي‌تواند در بهبود وضعيت موجود گامي موثر و تاثيرگذار به همراه داشته باشد. خاصيت شنيدن توصيه‌هاي فعالان و مديراني که در عرصه اجرايي و عمل ونه فقط در کلام است آن را به همراه دارد که مي‌تواند با مسائل و مشکلات صنعت به وضوح و ملموس‌تر آشنا شده و حتي چاره‌جويي و راه مقابله با آنها را از خود ايشان جويا شد.

در آخر ماهنامه صنعت چاپ نيز به نوبه خود سال جديد را به همه دست‌اندرکاران و مديران و فعالاني که براي اين صنعت صادقانه قدم برمي‌دارند تبريک گفته و دست زحمت‌کشان اين صنعت را که با کار زياد و تحمل دشواري‌هاي فراوان باعث رشد هرچه بيشتر آن مي‌شوند مي‌بوسد و همواره در کنار اين عزيزان براي کمک به صنعت چاپ باقي مي‌ماند.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید