شرکت HELL دستگاه کامپیوتر به کلیشه on–demand را عرضه کرد

0
148

شرکت HELL دستگاه کامپیوتر به کلیشه on – demand را عرضه کرد

🔸شرکت هل که در ساخت تجهیزات حکاکی سیلندرگراور نامدار است، به‌تازگی یک دستگاه حکاکی کلیشه فرمت‌عریض عرضه کرده است. این دستگاه هم کلیشه و هم اسلیو ازجنس الاستومر برای چاپ فلکسو را با استفاده از اشعه لیزر، حکاکی می‌کند. از این کلیشه‌ها می‌توان برای چاپ افست خشک، لترپرس فلکسو و کوتینگ استفاده کرد. نام این دستگاه PremiumSetter D2000 است. آنچه این سیستم را از دیگر تجهیزات ظهور کلیشه متمایز می‌کند، هیبرید بودن آن است، یعنی می‌تواند هم کلیشه و هم اسلیو را حکاکی و تصویرنگاری کند.
🔸این سیستم که قابلیت ارایه کیفیت HD را هم دارد در دو مرحله ابتدا کلیشه یا اسلیو را حکاکی و سپس آن را شست‌وشو می‌کند. دستگاه به میز ویژه بارگذاری و نصب کلیشه روی سیلندر دستگاه ظهور مجهز است.
🔸این سیستم بخشی از ابتکار عمل شرکت هل به نام کلیشه بر اساس تقاضا (Plate On-Demand) است که حاصل همکاری سه شرکت HELL Gravure Systems،کاسیارگرافیک و گلونز اند جانسون است. این سیستم کل عملیات ظهور و آماده‌سازی کلیشه را یک‌جا انجام می‌دهد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید