صادرات، ورود و ترخیص محصولات چاپی در نیمه اول سال ۱۴۰۰

0
635

دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمار ترخیص محصولات چاپی را چند نوبت در سال منتشر می‌کند. در سایت این اداره آخرین آمارها مربوط به مرداد ۱۴۰۰ است.
در اینجا جدول‌های گزارش آماری سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ به همراه گزارش تیر و گزارش مرداد امسال ارائه می‌شود:
سه جدول بیاید

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید