فرایندهای ناهموار و برایندهای ناهویدا


نقد تحلیلی و آسیب‌شناسانۀ جشنواره صنعت چاپ کشور

جشنوارۀ‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬کشور،‭ ‬شاید‭ ‬تنها‭ ‬جشنواره‭ ‬با‭ ‬مخاطب‭ ‬تخصصی‌‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬وزارت‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ارشاد‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬ده‌ها‭ ‬جشنوارۀ‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬فیلم‭ ‬و‭ ‬موسیقی‭ ‬و‭ ‬تئاتر‭ ‬و‭ ‬کتاب‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬قرآن‭ ‬و‭ ‬مد‭ ‬و‭ ‬لباس،‭ ‬برگزار‭ ‬می‌کند‭. ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬به‭ ‬اندازۀ‭ ‬آن‭ ‬جشنواره‌های‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬طرفدار،‭ ‬پوشش‭ ‬خبری‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬سازمانی‭ ‬برخوردار‭ ‬نباشد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬همه،‭ ‬دست‌اندرکاران‭ ‬برگزاری‌اش‭ ‬همواره‭ ‬سعی‭ ‬کرده‌اند‭ ‬آنرا‭ ‬باشکوه‭ ‬و‭ ‬آبرومند‭ ‬برگزار‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬حتماً‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬معاونانش‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬

اگر‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬دو،‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬یک‭ ‬جریان‭ ‬صنفی‭ ‬سعی‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬جشن‭ ‬مستقل‭ ‬مشابهی‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬کند،‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬جشنواره‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬چنان‭ ‬سطحی‭ ‬از‭ ‬اعتبار‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬نگاهی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬‮«‬مکان‭ ‬برگزاری‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬تعداد‭ ‬شرکت‌کننده‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬نحوۀ‭ ‬سرو‭ ‬شام‭!‬‮»‬‭ ‬تحلیل‭ ‬شود‭.‬

این‭ ‬نوشتار،‭ ‬نگاهی‭ ‬آسیب‌شناسانه‭ ‬به‭ ‬جشنوارۀ‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬‮«‬فرایند‮»‬‭ ‬برگزاری‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬آثار‭ ‬برتر‭ ‬و‭ ‬‮«‬برایند‮»‬‭ ‬برگزاری‭ ‬چنین‭ ‬جشنواره‌هایی‭ ‬را‭ ‬موشکافی‭ ‬و‭ ‬نقد‭ ‬می‌کند‭.‬

فرايند‭ ‬برگزاري‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬آثار‭ ‬برتر‭ ‬

الف‭) ‬فرایند‭ ‬برگزاری‭ ‬

‭*‬بزرگترین‭ ‬چالش‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬کشور،‭ ‬زمان‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬زمان‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬روز‭ ‬برگزاری،‭ ‬آن‌گونه‭ ‬که‭ ‬بعضی‌ها‭ ‬اصرار‭ ‬دارند‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬سنگ‭ ‬از‭ ‬آسمان‭ ‬ببارد،‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬یازدهم‭ ‬شهریور‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭ ‬وگرنه‭ ‬عظمت‭ ‬چاپ‭ ‬فرو‭ ‬می‌ریزد،‭ ‬نه‭. ‬زمان‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬اختتامیۀ‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬از‭ ‬لحظۀ‭ ‬شروع‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬دارد‭. ‬رویدادی‭ ‬که‭ ‬شش‭ ‬تا‭ ‬ده‭ ‬سخنران‭ ‬دارد؛‭ ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬سی‭ ‬نفر‭ ‬برگزیده‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬روی‭ ‬صحنه‭ ‬بیایند‭ ‬و‭ ‬لوح‭ ‬و‭ ‬سیمرغ‭ ‬و‭ ‬عکس‭ ‬یادگاری‭ ‬بگیرند؛‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬کلی‭ ‬کلیپ‭ ‬و‭ ‬برنامۀ‭ ‬جانبی‭ ‬و‭ ‬مجری‌ای‭ ‬که‭ ‬احساس‭ ‬می‌کند‭ ‬بین‭ ‬هر‭ ‬سخنرانی‭ ‬باید‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬دقیقه‌ای‭ ‬سخن‌آرایی‭! ‬کند،‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬ساعت‭ ‬نمی‌‎گنجد‭. ‬این‭ ‬فشردگی،‭ ‬کسالت‌بار‭ ‬شدن‭ ‬سخنرانی‌ها‭ ‬و‭ ‬کم‌توجهی‭ ‬به‭ ‬برگزیدگان‭ ‬را‭ ‬سبب‭ ‬می‌شود‭. ‬اختتامیه‭ ‬جشنواره‭ ‬می‌تواند‭ ‬رأس‭ ‬ساعت‭ ‬پیش‌بینی‌شده،‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬با‭ ‬فاصله‌ای‭ ‬کوتاه‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭. ‬اجرای‭ ‬زندۀ‭ ‬موسیقی‭ ‬فاخر‭ (‬به‌ویژه‭ ‬در‭ ‬اختتامیه‭ ‬بیست‌وسوم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شب‭ ‬میلاد‭ ‬امام‭ ‬معصوم‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭) ‬و‭ ‬تقسیم‭ ‬سخنرانی‌ها،‭ ‬اهدای‭ ‬سیمرغ‭ ‬و‭ ‬پخش‭ ‬کلیپ‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬برنامه‭ ‬می‭ ‬توانست‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬کیفیت‭ ‬برگزاری‭ ‬و‭ ‬همراهی‭ ‬بیشتر‭ ‬شرکت‌کنندگان‭ ‬بیانجامد‭.‬

‭*‬چالش‭ ‬بعدی‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬در‭ ‬نام‭ ‬آن‭ ‬ـ‭  ‬اختتامیۀ‭ ‬جشنواره‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬کشور‭ ‬ـ‭ ‬نهفته‭ ‬است‭. ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬این‭ ‬رویداد،‭ ‬اختتامیه‭ ‬سالانۀ‭ ‬جشنواره‌های‭ ‬استانی‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این،‭ ‬ادارات‭ ‬کل‭ ‬ارشاد‭ ‬استان‌ها‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬نهادهای‭ ‬صنفی‭ ‬محلی‭ ‬برگزار‭ ‬کرده‌اند‭. ‬اما‭ ‬چه‭ ‬اثر‭ ‬و‭ ‬امتدادی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جشنواره‌های‭ ‬استانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اختتامیه‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‭ ‬اگر‭ ‬نگوییم‭ ‬که‭ ‬علی‌القاعده‭ ‬کلّیت‭ ‬اختتامیه‭ ‬باید‭ ‬دربرگیرندۀ‭ ‬برایند‭ ‬و‭ ‬نشانی‭ ‬از‭ ‬رخدادهای‭ ‬همۀ‭ ‬آن‭ ‬جشنواره‌ها‭ ‬باشد؛‭ ‬دست‌کم‭ ‬می‌توان‭ ‬انتظار‭ ‬داشت‭ ‬گزارشی‭ ‬مکتوب،‭ ‬شفاهی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬تصویری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جشنواره‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ااختتامیهب‭ ‬دیده‭ ‬یا‭ ‬شنیده‭ ‬و‭ ‬ارایه‭ ‬شود‭. ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬همۀ‭ ‬جشنواره‌های‭ ‬استانی‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬با‭ ‬ابلاغ‭ ‬دبیرخانۀ‭ ‬دائمی‭ ‬جشنواره‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬مستقر‭ ‬است،‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬دبیرخانه‭ ‬متولی‭ ‬برگزاری‭ ‬اختتامیه‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬آثار‭ ‬برتر‭ ‬است،‭ ‬چه‭ ‬نسبتی‭ ‬بین‭ ‬انتخاب‌های‭ ‬جشنواره‌های‭ ‬استانی‭ ‬و‭ ‬جشنواره‌‭ ‬اختتامیه‭ ‬برقرار‭ ‬است؟‭ ‬آیا‭ ‬نباید‭ ‬شاهد‭ ‬حداقلی‭ ‬از‭ ‬اهمپوشانیب‭ ‬در‭ ‬آثار‭ ‬و‭ ‬چهره‌های‭ ‬برگزیده‭ ‬با‭ ‬جشنواره‌های‭ ‬استانی‭ ‬و‭ ‬ابازـ‭ ‬معرفیب‭ ‬آن‭ ‬باشیم؟

‭*‬آخرین‭ ‬چالش‭ ‬فرایند‭ ‬برگزاری‭ ‬اختتامیه‭ ‬جشنواره‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬کشور،‭ ‬به‌زعم‭ ‬نگارنده،‭ ‬چالش‭ ‬مخاطب‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬مثل‭ ‬هر‭ ‬جشنواره‌ای،‭ ‬تعدادی‭ ‬مخاطب‭ ‬امتخصصب‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬اهالی‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬زنجیرۀ‭ ‬تأمین‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬هم‭ ‬مخاطب‭ ‬عمومی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬شوربختانه‭ ‬در‭ ‬فرایند‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬گم‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬جایشان‭ ‬روی‭ ‬صندلی‌ها‭ ‬نامشخص‭ ‬است‭. ‬مخاطب‭ ‬عمومی‭ ‬جشنواره‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ،‭ ‬اتفاقاً‭ ‬مهمترین‭ ‬مخاطب‭ ‬یعنی‭ ‬اسفارش‌دهنده‭ ‬کالای‭ ‬چاپیب‭ ‬و‭ ‬پرشمارترین‭ ‬مخاطب‭ ‬یعنی‭ ‬امصرف‌کننده‭ ‬نهایی‭ ‬کالای‭ ‬چاپیب‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬امسال‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬اختتامیه‭ ‬شکلی‭ ‬عجیب‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬شدن‭ ‬صندلی‌ها‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬نانوشته‌ای‭ ‬قرار‭ ‬داشت‭! ‬هیچ‭ ‬برنامۀ‭ ‬مدونی‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬مخاطب‭ ‬عمومی‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬مشارکت‭ ‬فراخواندن‭ ‬آنها‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭. ‬

ب‭) ‬فرایند‭ ‬انتخاب‭ ‬آثار‭ ‬

۱‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بزرگان‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬لیبل‭ ‬دربارۀ‭ ‬برگزیدگان‭ ‬جشن‌های‭ ‬خانواده‭ ‬چاپ‭ ‬می‌گفت‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬معیار‭ ‬داوری‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬ترکیبی‭ ‬از‭ ‬داوران،‭ ‬انتخاب‌ها‭ ‬همین‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬درست‭ ‬می‌گوید‭. ‬اما‭ ‬پرسش‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬گسترۀ‭ ‬پرواز‭ ‬سیمرغ‌های‭ ‬طلایی‭ ‬جشنواره‭ ‬چاپ‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬آسمان‭ ‬چند‭ ‬چاپخانه‭ ‬و‭ ‬مجتمع‭ ‬چاپی‭ ‬فراتر‭ ‬نمی‌رود؟‭ ‬چرا‭ ‬هنوز‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سال‌ها،‭ ‬برگزیدگان‭ ‬جشنواره‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬همچون‭ ‬عملیات‭ ‬تکمیلی،‭ ‬صحافی،‭ ‬جعبه‌های‭ ‬مقوایی‭ ‬و‭ … ‬تکرار‭ ‬می‌شوند؟‭ ‬

به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬در‭ ‬بدنۀ‭ ‬چاپ‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬فقدان‭ ‬یک‭ ‬راهبرد‭ ‬مدونِ‭ ‬توسعه‌مدار‭ ‬و‭ ‬فراگیر،‭ (‬چه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬صنفی‭) ‬شکاف‭ ‬عمیق‭ ‬سرمایه‌گذاری،‭ ‬آموزشی،‭ ‬مدیریتی،‭ ‬فناورانه‭ ‬و‭ ‬مهارتی‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬سی‭ ‬چهل‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬خود‭ ‬مانده‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬دیگرانی‭ ‬ـ‭ ‬بی‌آنکه‭ ‬امیدی‭ ‬به‭ ‬تشکیلات‭ ‬صنفی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬چشمداشتی‭ ‬از‭ ‬ارشاد‭ ‬ـ‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬علمی،‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬مهارتی‭ ‬و‭ ‬مدیریتی،‭ ‬ارتقای‭ ‬فناوری،‭ ‬مشتری‌مداری،‭ ‬استاندارد‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬تجمیع‭ ‬واحدهای‭ ‬صنفی‌صنعتی‭ ‬خود‭ ‬همت‭ ‬گمارده‌اند‭. ‬اینها‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬کم‌شمار‭ ‬هستند،‭ ‬خواه‌ناخواه،‭ ‬شانس‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬آخر‭ ‬و‭ ‬نام‌های‭ ‬تکراری‭ ‬برگزیدگان‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬رویدادی‭ ‬از‭ ‬جشنواره‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬شده‌اند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬همه،‭ ‬در‭ ‬فرایند‭ ‬انتخاب‭ ‬آثار‭ ‬باید‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬برون‌رفت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬چرخۀ‭ ‬تکرار‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬دریچۀ‭ ‬جدیدی‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬استعدادهای‭ ‬تازه‭ ‬گشود‭. ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬تعریف‭ ‬معیارهای‭ ‬جدید‭ ‬محقق‭ ‬شود‭. ‬

۲‭. ‬همچون‭ ‬چاپ‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬مسئولان‭ ‬ارشاد‭ ‬سرگردان‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬است،‭ ‬فرایند‭ ‬انتخاب‭ ‬آثار‭ ‬برتر‭ ‬در‭ ‬جشنوارۀ‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬بین‭ ‬ااثرب،‭ ‬اسفارش‌دهندۀ‭ ‬اثرب،‭ ‬اچاپخانهب‭ ‬و‭ ‬اآقای‭ ‬مالکب‭ ‬سردرگم‭ ‬است‭. ‬هیأت‭ ‬داوران،‭ ‬ااثرب‭ ‬و‭ ‬امحصول‭ ‬چاپی‭ ‬برترب‭ ‬را‭ ‬برمی‌گزیند‭. ‬در‭ ‬جشنواره‭ ‬از‭ ‬اچاپخانهب‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬پرده‭ ‬بزرگ‭ ‬صحنه،‭ ‬چهرۀ‭ ‬آقای‭ ‬مالک‭ ‬نقش‭ ‬می‌بندد‭. ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬در‭ ‬سخنرانی‌ها‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬اسفارش‌دهندهب‭ ‬و‭ ‬ابازارب‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬از‭ ‬اینها‭ ‬فرایند‭ ‬انتخاب‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارند‭. ‬اگر‭ ‬ااثر‭ ‬برترب‭ ‬محور‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬آنرا‭ ‬در‭ ‬جشنواره‭ ‬نمی‌بینیم‭ ‬و‭ ‬مثل‭ ‬مسابقه‭ ‬ابسته‌هاب‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬دید‭ ‬مدعوین‭ ‬به‭ ‬جشنواره‭ ‬قرار‭ ‬نمی‌گیرد‭. ‬چرا‭ ‬نمی‌دانیم‭ ‬که‭ ‬اثر‭ ‬برتر‭ ‬برگزیده‭ ‬برآمده‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬پروسۀ‭ ‬تولید‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬پرشمارگان‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬اثری‭ ‬تفننی‌هنری‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬ذوق‭ ‬و‭ ‬نوستالژی‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬جشنواره‭.‬

اگر‭ ‬اچاپخانه‭ ‬برترب‭ ‬محور‭ ‬است،‭ ‬باید‭ ‬توانش‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬انبوه‭ ‬و‭ ‬سهمش‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬تولید‭ ‬کالای‭ ‬چاپی‭ ‬مشخص‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬شاخص‌های‭ ‬ارزیابی‭ ‬یک‭ ‬واحد‭ ‬صنعتی‭ ‬برتر‭ ‬اعلام‭ ‬شود‭. ‬ما‭ ‬که‭ ‬سودای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬شدن‭ ‬جشنواره‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬می‌پرورانیم‭ ‬باید‭ ‬پاسخی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬که‭ ‬توانمندی‭ ‬واحدهای‭ ‬برتر‭ ‬و‭ ‬برگزیده‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬جشنواره‌مان‭ ‬چقدر‭ ‬است‭. ‬گردش‌کارهایشان‭ ‬چگونه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬منطبق‭ ‬بر‭ ‬روش‌ها‭ ‬و‭ ‬استانداردهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬است‭. ‬

۳‭. ‬آخرین‭ ‬موضوعی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فرایند‭ ‬انتخاب‭ ‬آثار‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬صورت‭ ‬خوبی‭ ‬ندارد‭ ‬حضور‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬برگزیدگان‭ ‬جشنواره‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬هیأت‭ ‬داوران‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬هر‭ ‬توجیه‭ ‬و‭ ‬منطقی،‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬خوبی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬ناپسند‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اسپانسرهای‭ ‬برنامه‌ای‭ ‬جایزه‌بگیران‭ ‬همان‭ ‬برنامه‭ ‬باشند‭.‬

برايند‭ ‬برگزاري‭ ‬جشنواره‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬كشور‭ ‬

اگر‭ ‬فرض‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بی‌عیب‭ ‬و‭ ‬نقص‌ترین‭ ‬فرایندهای‭ ‬برگزاری‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬آثار‭ ‬در‭ ‬جشنواره‭ ‬بیست‌وسوم‭ ‬رقم‭ ‬خورده‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬چه‭ ‬برایندی‭ ‬از‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬مطلوب‭ ‬و‭ ‬مقصود‭ ‬ماست؟‭ ‬

طبیعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اداره‭ ‬کل‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬معاونت‭ ‬فرهنگی‭ ‬وزارت‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ارشاد‭ ‬اسلامی‭ ‬از‭ ‬فرصت‭ ‬جشنواره‭ ‬برای‭ ‬بیان‭ ‬عملکرد‭ ‬یکسالۀ‭ ‬خود‭ ‬بهره‌‭ ‬ببرد‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬برایندهای‭ ‬بی‌سرانجامی‭ ‬مثل‭ ‬انستیتو‭ ‬چاپ،‭ ‬و‭ ‬ناهویدایی‭ ‬مثل‭ ‬خانۀ‭ ‬چاپ‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬کند‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬پس‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬جشنواره‌های‭ ‬استانی،‭ ‬کدام‭ ‬برایند‭ ‬و‭ ‬دستاورد‭ ‬و‭ ‬نتیجه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬ارزشمند‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بتواند‭ ‬به‭ ‬توسعۀ‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬کمک‭ ‬کند‭. ‬به‭ ‬زعم‭ ‬من،‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬ایران،‭ ‬برایند‭ ‬مطلوب‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬جشنواره‭ ‬و‭ ‬نمایشگاه‭ ‬و‭ ‬رویدادی،‭ ‬ایجاد،‭ ‬گسترش‭ ‬و‭ ‬ارتقای‭ ‬ابازارب‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬جشنواره‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬کشور‭ ‬بتواند‭ ‬بازارهای‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬ایران‭ ‬مهیا‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬توانمندی‭ ‬صنعتی‭ ‬چاپ‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬کند،‭ ‬و‭ ‬خلق‭ ‬ثروت‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬را‭ ‬تسهیل‭ ‬کند،‭ ‬به‭ ‬بالاترین‭ ‬و‭ ‬ارزشمندترین‭ ‬برایند‭ ‬دست‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬برایندی‭ ‬که‭ ‬مشارکت‭ ‬مشتاقانۀ‭ ‬همۀ‭ ‬صنف‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬تهدید‭ ‬و‭ ‬تحریمی‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬اثر‭ ‬ندارد‭. ‬

هر‭ ‬جشنوارۀ‭ ‬استانی‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬اختتامیه‭ ‬جشنواره‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬کشور‭ ‬باید‭ ‬دروازه‌‭ ‬بازار‭ ‬تازه‌ای‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬اهالی‭ ‬چاپ‭ ‬بگشاید‭. ‬صندلی‌های‭ ‬تالار‭ ‬برگزاری‭ ‬جشنواره‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مهمترین‭ ‬مخاطب‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬ایران‭ ‬یعنی‭ ‬اسفارش‌دهنده‭ ‬کالای‭ ‬چاپیب‭ ‬پر‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬دقیقه‭ ‬به‭ ‬دقیقۀ‭ ‬جشنواره‭ ‬باید‭ ‬نمایشی‭ ‬از‭ ‬توانمندی‭ ‬صنعت‭ ‬چاپ‭ ‬ایران،‭ ‬نوآوری‭ ‬کارکنانش‭ ‬و‭ ‬ارزش‌آفرینی‭ ‬محصولات‭ ‬چاپی‭ ‬برای‭ ‬صاحبان‭ ‬صنایع‭ ‬دیگر‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬برایند‭ ‬ماندنی‭ ‬است‭.‬

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید