فرسودگي تجهيزات، درد صنعت چاپ مازندران

قدمت صنعت چاپ در مازندران و کمرنگ شدن نوسازي تجهيزات اين بخش باعث شده تا اين صنعت در اين خطه شمال کشور در رتبه‌بندي ملي در بين استان‌هاي درجه دوم و سوم قرار گيرد.

به گزارش ايرنا، قديمي بودن دستگاه‌هاي موجود، کارکرد سنتي، به روز رساني نشدن تجهيزات مطابق با نياز به دليل مشکل اقتصادي و مالي، بي‌اعتنايي بانک‌ها در پرداخت تسهيلات به اين واحدها و مشخص نبودن ماهيت صنعتي و فرهنگي از مشکلات عديده صنعت چاپ اين خطه شمال کشور محسوب مي‌شود.

دست‌اندرکاران اين صنعت راهکار برون رفت صنعت چاپ مازندران از وضعيت رکود فعلي به روز رساني تجهيزات مطابق با نياز اقتصادي جامعه مي‌دانند.

در اين استان از ۴۷۸ چاپخانه‌‌داراي مجوز اين روزها بنا به بررسي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران ۴۱۸  واحد در بخش افست، ديجيتال، ليتوگرافي و سيلک فعاليت دارند و حدود سه هزار نفر نيز در اين واحدهاي صنعتي، فرهنگي فعاليت دارند.

رئيس اتحاديه چاپخانه‌داران مازندران ضمن تاييد برخي مشکلات موجود در صنعت چاپ اين استان دليل اين عقب‌ماندگي‌ها را مشکل اقتصادي و مالي گريبانگير صنعت چاپ اين خطه شمال کشور و بي‌توجهي به اين صنعت مي‌داند.

علي اصغر دريايي گفت: به‌روزرساني تجهيزات صنعت چاپ مازندران مطابق با نياز روز (خريداري دستگاه‌هاي چاپ سه لايه و بسته‌بندي) نياز به يک تا دو هزار ميليارد ريال اعتبار دارد که تامين اين بودجه از توان چاپخانه‌داران استان خارج است.

وي افزود: براي به‌روزرساني صنعت چاپ اين استان نياز به حمايت جدي مالي از سوي بانک ها با نرخ سود پايين داريم که اين شرايط به دليل نامشخص بودن ماهيت صنعتي و فرهنگي اين بخش امکانپذير نيست.

دريايي مي‌گويد: چاپخانه از يک سو با به کارگيري تجهيزات و ماشين‌آلات صنعتي ماهيت صنعتي دارد و از سوي ديگر به دليل دريافت مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامي ماهيت فرهنگي دارد و در اين بين ما نمي‌توانيم از تسهيلات مختص صنايع که گاها با نرخ سود پايين و مدت‌دار نيز پرداخت مي‌شود؛ بهره بگيريم.

رئيس اتحاديه چاپخانه‌داران مازندران خواهان توجه بيشتر به صنعت چاپ استان از لحاظ تسهيلات ارزان قيمت براي خروج از رکود و به ‌روز کردن تجهيزات شد.

معاون فرهنگي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران کهنگي را مشکل اصلي صنعت چاپ اين استان دانست و عدم برخورداري از تسهيلات صنعتي براي به‌روز‌رساني تجهيزات را دغدغه اصلي دست‌اندرکاران اين بخش دانست.

عباس زارع گفت: به دليل ماهيت دوگانه اين واحدها بانک‌ها نيز براي پرداخت تسهيلات براي نوسازي توجهي به اين حوزه ندارند و از ۳۵ ميليارد ريال تسهيلات مصوب براي اين واحد صرفا دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريالش پرداخت شد.

وي افزود: اين استان ظرفيت لازم براي رونق حوزه صنعت چاپ را دارد و بايد تجهيزات اين واحدها نيز متناسب با نياز روز جامعه تعريف شود.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مازندران گفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان متولي صنعت چاپ بايد به اين استان توجه بيشتري داشته باشد.

علي رضا يونسي رستمي افزود: در شرايط فعلي توجه اين وزارتخانه به چند استان خاص در حوزه چاپ معطوف شده و مازندران به نظر مي‌رسد مورد کم توجهي قرار گرفته است.

وي اضافه کرد: اين در حاليست که وزارت فرهنگ و ارشاد بايد به عنوان متولي به تمام استان‌ها از جمله مازندران توجه بيشتري داشته باشد و ظرفيت‌هاي اقتصادي موجود در اين خطه شمال مي‌طلبد که صنعت چاپ و بسته‌بندي بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

مديرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت که صنعت چاپ مازندران در رده استان‌هاي درجه دوم و سوم قرار دارد و در سطح کشور جايگاه مشخصي براي آن وجود ندارد.

محمودرضا برازش نيز در گفت و گو با خبرنگارايرنا افزود: صنعت چاپ اين استان متناسب با نياز اقتصادي جامعه به روز رساني نشده و بسياري از واحدهاي بزرگ صنعتي و توليدي اين خطه نيازمندي‌هاي خود در چاپ و بسته‌بندي را از خارج کشور و يا از اصفهان و تبريز و ساير استان‌ها دريافت مي‌کنند.

وي اضافه کرد: اگر صنعت چاپ مازندران به دنبال ارتقاء جايگاهش و تامين نياز واحدهاي توليدي و صنعتي است مي‌بايست خود را به‌روزرساني کند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز کمک کار اين واحدها از لحاظ تامين تسهيلات خواهد بود.

وي نبود آموزش را از ديگر مشکل صنعت چاپ مازندران دانست و گفت وزارتخانه متبوعش براي آموزش به چاپخانه‌داران استان نيز آمادگي لازم را دارد و هزينه آن نيز از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تامين مي‌شود.

برازش در مورد ماهيت دو گانه اين واحدها و سردرگمي متصديان اين واحدها در وزارت صنعت و ارشاد گفت که آيين نامه تعيين تکليف اين واحدها در دست بررسي است و با تاييد اين آيين نامه بخش ماشين‌آلات و تجهيزات ماشيني آن به وزارت صنعت و نشر و تصوير نيز به وزارت ارشاد واگذار مي‌شود.

در کشور پنج هزار چاپخانه با ۵۰ هزار نفر نيروي کار وجود دارد که حدود ۷ تا ۸ درصد از اين واحدها در مازندران فعالند.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید