فضای نمایشگاهی دروپا پر شد

Düsseldorf, DEU. Sabine Geldermann, Project Director drupa, Messe Düsseldorf GmbH. Foto: Constanze Tillmann, Exploitation right Messe Duesseldorf, M e s s e p l a t z, D-40474 D u e s s e l d o r f, www.messe-duesseldorf.de; eine h o n o r a r f r e i e Nutzung des Bildes ist nur fuer journalistische Berichterstattung, bei vollstaendiger Namensnennung des Urhebers gem. Par. 13 UrhG (Foto: Messe Duesseldorf / ctillmann) und Beleg moeglich; Verwendung ausserhalb journalistischer Zwecke nur nach schriftlicher Vereinbarung mit dem Urheber; soweit nicht ausdruecklich vermerkt werden keine Persoenlichkeits-, Eigentums-, Kunst- oder Markenrechte eingeraeumt. Die Einholung dieser Rechte obliegt dem Nutzer; Jede Weitergabe des Bildes an Dritte ohne Genehmigung ist untersagt | Any usage and publication only for editorial use, commercial use and advertising only after agreement; unless otherwise stated: no Model release, property release or other third party rights available; royalty free only with mandatory credit: photo by Messe Duesseldorf]

برگزارکننده نمایشگاه دروپا، مرکز نمایشگاهی دوسلدورف اعلام کرد تقریبا کلیه فضای نمایشگاه دروپا رزرو شده است. بیش از ۱۸۰۰ غرفه‌گذار از ۵۰ کشور جهان در دروپا ۲۰۲۰ شرکت خواهند کرد. پنج کشوری که بیشترین تعداد غرفه‌گذار را در دروپا دارند، آلمان، ژاپن، ایتالیا، چین و بریتانیا هستند. ۳۰درصد از شرکت‌های حاضر در دروپا امسال برای اولین‌بار در دروپا شرکت می‌کنند. این شرکت‌‌ها در کلیه زنجیره تولید و عرضه کارهای چاپی فعالیت دارند. هر ۱۹ سالن دروپا امسال مملو از شرکت‌ها و نهادهایی است که تولیدات و خدمات خود را عرضه می‌کنند و بخش‌های عمده دروپا امسال شامل پیش از چاپ، چاپ پیش‌رسانه، پس از چاپ، فناوری‌های آینده، مواد‌مصرفی، تجهیزات، خدمات و زیرساخت‌هاست. خانم سایین گلدرمن مدیر دروپا و رئیس بخش فناوری‌های چاپ در مرکز نمایشگاهی دوسلدورف اطمینان می‌دهد نمایشگاه بار دیگر پویایی و توانمندی‌های نوآورانه کل صنعت چاپ را به نمایش خواهد گذاشت. او می‌گوید: دروپا مکان نمایش فناوری‌های نوین و راه‌حل‌هایی است که گروه‌های مخاطب گسترده در بازا‌رهای گوناگون صنعتی و غیرصنعتی دارد. طی سال‌های اخیر جذابیت فناوری‌های چاپی افزایش یافته و کاربردهای آن نیز توسعه پیدا کرده‌است. مواد مصرفی جدید، روش‌های پس از چاپ و تولید جلوه‌های ویژه چشم‌نواز که حواس بیننده را هرچه بیشتر جلب کار چاپی می‌کند، صنعت چاپ را به صنعتی تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت جوامع در آینده تبدیل کرده است. در دروپای ۲۰۲۰ فناوری هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و دیگر فناوری‌های نوین، جایگاه برجسته‌ای خواهند داشت.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید