قبل از اینترنت، عکس ها چگونه فرستاده می شدند؟

0
137

گروه ترجمه:

در گذشته خبرنگاران و بنگاه های خبری در حالی که هنوز از اینترنت خبری نبود، عکس ها را چگونه از یک مکان به مکان دیگر ارسال می کردند؟

در آن زمان از یک فناوری به نام Wirephoto )تلگراف تصویری یا فوتوگراف( استفاده می شد.
این دستگاه چیزی شبیه دستگاه فکس بود: تصویر اورجینال توسط دستگاه، اسکن شده و به خطوط نازک تبدیل شده و با استفاده از خط تلفن به یک دستگاه گیرنده )رسیور( ارسال می شد. این فرایند توسط ادوراد بلین در سال ۱۹۱۳ عرضه شد و توسعه پیدا کرد. او نام دستگاه اولیه را بلینوگراف ) Belinograf ( نامید. دستگاه از طریق یک فوتوسل عکس را اسکن کرده و
توسط خطوط تلفن معمولی آن عکس را به نقاط دیگر ارسال می کرد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید