قیمت روز کاغذ

🔻قیمت کاغذ در بازار در روز چهار‌شنبه ۲۶ دی۹۷ 🔻

🔹تحریر ۷۰ گرمی اندونزی ۹۰*۶۰ (۵۰۰ برگ)
۲۵۵.۰۰۰ تومان

🔸تحریر ۷۰ گرمی اندونزی ۷۰*۱۰۰ (۵۰۰ برگ)
۳۰۵.۰۰۰ تومان

🔹تحریر ۷۰ گرمی چینی ۹۰*۶۰ (۵۰۰ برگ)
۲۵۰.۰۰۰ تومان

🔸تحریر ۷۰ گرمی چینی ۷۰*۱۰۰ (۵۰۰ برگ)
۳۰۰.۰۰۰ تومان

🔹گلاسه ۱۳۵ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)
۱۵.۵۰۰ تومان

🔸گلاسه ۱۳۵ گرمی ۷۰*۱۰۰ (کیلو)
۱۵.۵۰۰ تومان

🔹مقوا گلاسه ۲۵۰ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)
۱۶.۰۰۰ تومان

🔸مقوا گلاسه ۲۵۰ گرمی ۷۰*۱۰۰ (کیلو)
۱۶.۰۰۰ تومان

🔹پشت طوسی ۳۰۰ گرمی ۹۰*۶۰ (کیلو)
۱۴۰۰۰ تومان، در بازار کم یاب است

🔸پشت طوسی ۳۰۰ گرمی ۱۰۰*۷۰ (کیلو)
۱۴.۰۰۰ تومان، در بازار کم یاب است

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید