ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چیست ؟- بخش دوم

0
1878

مفاصا حساب تامین اجتماعی بعد از انجام قرارداد پیمانی

همانگونه که در بخش اول مقاله گفته شد، بسیاری از همکاران در قراردادهای پیمانی با شرکت‌های بزرگ و دولتی به علت نداشتن آگاهی کافی از ریزه کاری‌های ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی علاوه بر پرداخت حق بیمه ماهانه کارکنان خود، در زمان دریافت مفاصاحساب نیز مجبور به پرداخت مبالغی می‌شوند که قانوناً نیازی به پرداخت آن نیست.
طبق بخشنامه ۹/۱۴ جدید و برابر ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ تبصره‌ای به شرح ذیل به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اضافه شد:
“مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، براساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمانی را صادر کند.”
طبق این بخشنامه و تبصره الحاقی اگر شما مالک یک واحد تولیدی مثل چاپخانه هستید و علاوه بر جواز کسب معتبر، لیست بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر پرداخت می‌نمایید فقط بایستی نکات زیر را رعایت کنید. در صورت رعایت نکات زیر و داشتن شرایط صدرالاشاره شما مشمول پرداخت هیچ مبلغی بابت مفاصاحساب نخواهید بود:
۱- بعد از عقد قرارداد، نسخه‌ای از قرارداد را همراه با یک نامه بر روی سربرگ شرکت یا موسسه به شعبه تامین اجتماعی خود تحویل دهید و از دبیرخانه شماره یا رسید نامه را دریافت نمایید. توجه کنید که در متن نامه ضمن اشاره به تاریخ قرارداد و زمان انجام قرارداد، از شعبه درخواست نمایید که در دوره قرارداد از محل کارگاه بازدید نمایند.
۲- پیگیری نمایید که شعبه در زمان انجام قرارداد از کارگاه شما بازدید نمایند. البته این موضوع وظیفه سازمان است ولیکن پیگیری انجام آن خالی از لطف نیست.
۳- بعد از پایان قرارداد به سازمان مراجه و درخواست مفاصاحساب کنید. قطع به یقین ، بعد از درخواست شما، سازمان نامه‌ای تنظیم و برای کارفرمای شما ارسال می‌کند.معمولاً در این نامه تعدادی سوال از کارفرما پرسیده می‌شود که شامل زمان پایان قرارداد، مقدار تفکیکی مواد و اجرت کار، محل اجرای قرارداد و غیره است.
۴- طبق بخشنامه فوق الاشاره در صورتی که شما لیست بیمه‌های خود را در موعد مقرر پرداخت نموده باشید و در متن نامه پایان کار موارد مورد درخواست سازمان به درستی توسط کارفرما پاسخ داده شده باشد. سازمان بایستی ظرف چند روز بدون مطالبه هیچ وجهی مفاصاحساب شما را صادر نماید.
در اینجا ذکر چند نکته مهم است که در بخش اول به اجمال به آنها اشاره شد:
– سعی کنید کارفرما را متقاعد کنید که در قرارداد فیمابین یا نامه پایان کار، این موارد را رعایت نماید:
– مبلغ مواد اولیه مصرفی و اجرت کار را بطور کامل و صریح از هم جدا کرده باشد.
– محل اجرای قرارداد را صراحتاً محل کارگاه شما ذکر نماید.
– بهتر است در صورتی که شما در لیست بیمه خود فردی را به عنوان راننده ندارید، مبلغ کرایه حمل هم بصورت جداگانه در قرارداد قید گردد.
– در قرارداد، بندی اضافه شود و در آن به صراحت اشاره شود که شما حق ندارید تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به شخص یا سازمان دیگری محول نمایید.
– تلاش کنید موضوع قرارداد شما با عناوین شغلی کارکنان شاغل در کارگاه شما تطابق داشته باشد.برای مثال اگر شما قراردادی بسته‌اید که در آن موضوع طراحی و صحافی ذکر شده است ولیکن هیچ کدام از کارکنان بیمه‌ای شما در لیست بیمه دارای عناوین شغلی طراح یا صحاف نیستند، احتمال زیادی است که کارشناس سازمان این بخش از قرارداد را واگذاری به غیر در نظر گرفته و بابت آن قسمت به قرارداد شما ضریب بزند.
– اگر شما شخص حقیقی باشید سازمان بعد از احراز شرایط بالا اقدام به صدور مفاصاحساب می کند، لیکن اگر شما شرکت و شخص حقوقی باشید احتمالا سازمان از شما تقاضای بررسی دفاتر قانونی خواهد کرد یا بابت تحویل و بررسی دفاتر از شما اخذ تعهد می نماید.
امید است با توجه به موارد فوق و رعایت آنها در این شرایط سخت اقتصادی و کاری، از پرداخت مبالغی که با کمی توجه قابل پیشگیری است جلوگیری شود.

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید