ما نیاز به ماشین نو داریم و این طرح خوبی است

منوچهریارعلی،مدیر چاپخانه هفتم تیر با استقبال از طرح سیستم اشتراک شرکت هایدلبرگ، گفت: با اینکه قبلا از این طرح چیزی نشنیده بودم ولی اجرای آن می‌تواند کمک خوبی به چاپخانه ها باشد. در این زمینه سرمایهa گذاری از طرف یک شرکت خارجی صورت می‌گیرد که باتوجه به این که ما در زمینه‌های مختلفی فعالیت داریم، کمک می‌کند تا با ماشین آلات جدید کارایی و کیفیت بهتری را داشته باشیم.
اجرای این طرح مانند زمانی است که آقای نوریانی فقید ماشین های چاپ را در اختیار چاپخانه ها قرار می‌داد بنابراین می‌تواند کمک کننده باشد و با این کار مشکلات مالی چاپخانه ها رفع می‌شود. بنابراین می توانیم بگوییم این طرح در صورت اجرا بسیار مفید خواهد بود.
ما با این کار می‌توانیم به جای ماشین‌آلاتی که کارایی خود را از دست داده اند، ماشین نو در اختیار بگیریم. آقای اسفرجانی به عنوان نماینده ایران روتاتیو می‌تواند شرایط بهتری را فراهم کند این ماشین آلات چاپخانه‌ها وقتی بهتر شوند حتی در کیفیت محصولاتی که عرضه می‌کنیم هم تاثیرگذار خواهد بود. در حال حاضر شرایط به گونه ای است که ما نتوانسته ایم طی این سه چهار سال ماشین جدید بخریم.
آنچه اهمیت دارد، این است که بدانیم برای حرکت رو به جلو نیاز به ماشین های جدیدی داریم تا حذف نشویم و این طرح شرکت هایدلبرگ برای چاپخانه‌ی ما خوب است.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید