مديريت ريسک در صنعت چاپ

معيارهاي حرفه‌اي

صنعت‌چاپ در دنيايي با سرعت بالا فعاليت مي‌کند. کمپاني‌ها براي کسب و حفظ قراردادهاي مشتري راهي طولاني را طي مي‌کنند. سعي و تلاش بسيار براي جلوگيري از زيان، در تمامي مقاطع توليد، از طراحي و قبل از چاپ گرفته تا تکميل و پايان کار،امري ضروري است، از جمله توزيع و تحويل به مشتري و يا تحويل به مشتري در مواقعي که مديريت محموله‌هاي پستي با شماست. حتي ماهيت نيازهاي مشتري و بازار بر اين موضوع دلالت دارند که صنعت‌چاپ نمي‌تواند از پس زمان خاموشي ماشين‌ها و زيان مالي ناشي از خسارت به اموال، نقص تجهيزات، حوادث و آسيب ديدگي‌ها يا ايرادات و اشکالات در توليد و تحويل به موقع محصول به مشتري بر‌آيد. دانستن اين که دقيقا مشتري چه مي‌خواهد و تحويل سريع به بازار، اموري بحراني هستند. دقت، کيفيت و به موقع بودن مقياس‌هاي کليدي هستند که مشتري با آنها قابل اعتماد بودن شمارا محک زده و تصميم مي‌گيرد که تجارت و کسب و کارش را با شما ادامه بدهد يا خير.
اين راهنما خطراتي را که پتانسيل وخامت‌بخشي به زمان بيکاري و زيان در صنعت‌چاپ دارند را شناسايي کرده و راهکار‌هايي را براي حل اين خطرات با استفاده از استراتژي‌ها و برنامه‌هاي امنيتي و جلوگيري از زيان ارائه مي‌کند.

حفظ و نکهداري اموال
خطر زيان ناشي از آتش‌سوزي خطري کاملا حقيقي در صنعت‌چاپ است. روند عملکرد و “ابزارکار” مشخصا موجب جدي بودن اين ريسک مي‌شود. خطرات روزمره که شامل مواد قابل احتراق‌(کاغذ، پلاستيک، جعبه‌ها، مواد بسته‌بندي، ، فيلم‌ها و پارچه‌هاي کهنه) و مايعات قابل‌اشتعال يا محترقه‌(حلال‌ها، شوينده‌ها،‌ جوهرها، مواد‌شيميايي تاريک‌خانه) هستند. سيم‌کشي‌هاي برق معيوب، پريز‌ها و سيم‌هاي سيار، تجهيزاتي که گرماي زياد توليد مي‌کنند يا الکتريسيته ساکن ايجاد مي‌کنند (مانند کاغذ‌خشک‌کن‌ها و دستگاه‌هاي پرس) مي‌تواند فراهم‌کننده‌ي منبع احتراق باشند. علاوه بر اين، چراغ‌هاي متال هاليد محافظت‌نشده اگر محفظه‌ هلاليشان خراب باشد مي‌توانند موجب آسيب‌ديدگي و آتش‌سوزي شوند، همچنين انفجار پي ‌در ‌پي محفظه باعث ريختن اجزاي داغ بر روي افراد، دستگاه‌ها و اموال مي‌شود. گاز‌ها و بخارات قابل‌اشتعال، بخار خشک‌کننده‌‌‌‌هاي داغ‌شده و گرد و خاک کاغذها، همچنين پودر و آهار در صورت مشتعل شدن مي‌توانند موجب انفجار شوند. تجهيزات مواد‌خام، قالب‌ها، کليشه‌ها، الگو‌ها، محصولات نهايي در برابر دود و آب آسيب پذيرند. بسياري از کسب‌وکارها هيچگاه پس از يک آتش‌سوزي بزرگ دوباره باز نمي‌شوند. حتي اگر هم دوباره شروع به کار کنند زمان بيکاري آنها به تنهايي به معناي از دست دادن مشتري است که ممکن است هرگز نيز برنگردد. به خصوص اگر هيچ نقشه‌ي احتمالي و يا آرايش جايگزيني موجود نباشد. خطر آتش‌سوزي و انفجار بايد شناسايي شده و نظارت‌هاي مناسب اجرا شوند. رويه‌ي تعمير و بازرسي به کارگرفته مي‌شود تا از موثر بودن کنترل و نظارت اطمينان حاصل شود. يک برنامه‌ي مديريت جلوگيري از خسارت با طراحي مناسب مي‌تواند شمارا در حل چند خطر احتمالي زير ياري کند اما خطرها به همين موارد محدود نمي‌شوند.

مديريت برق
ملاحظات کنترل زيان در مديريت برق شامل موارد زير، اما محدود به آنها نيست:
-‌ مطمئن شويد که لوازم الکتريکي و سيم‌کشي‌ها، مناسب دستگاه‌هاي نصب‌شده باشند.
-‌ از سيم‌کشي موقت استفاده نکنيد.
-‌ بار اضافي بر مدار‌ها و پريز‌هاي الکتريکي قرار ندهيد. هر کدام از تجهيزات بايد با مدار مربوطه‌ي خودش راه‌اندازي شود.
-‌ اجازه ندهيد تجهيزات و وسايل الکتريکي خاک بگيرند.
-‌‌‌‌‌ از متخصصان براي بازبيني سالانه‌ي سيستم‌هاي الکتريکي استفاده کنيد. سيستم‌‌هاي گرمايشي، سرمايشي، و تهويه هوا بايد طبق دستورالعمل‌هاي توليد‌کننده‌‌‌ي آنها تعمير شوند.
-‌ تجهيزات را به شکل مناسب به زمين متصل کنيد.
-‌ فقط از وسايل داراي استاندارد CE استفاده کنيد.

تجهيزات
چاپخانه‌هاي تجاري به شدت متکي به دستگاه‌ها و تجهيزاتشان هستند تا به طور کامل بتوانند عمليات مورد نياز براي توليد انبوه روزانه و در ضرب العجل‌هاي فوري را انجام دهند.بازرسي و نگهداري تجهيزات مي‌توانند به کمپاني‌ها در جلوگيري از متوقف شدن‌هاي خارج از برنامه کمک کند، در غير اين‌صورت موجب دير‌کرد و همچنين باعث زيان در کسب‌و‌‌کار مي‌شود. نکات لازم براي کنترل خسارت شامل موارد زير مي‌باشد اما به اين‌ها محدود نمي‌شود.
-‌ تنها از اپراتورهاي آموزش‌ديده مجاز ماشين‌ها براي عمليات، بازرسي، تست و نگهداري تجهيزات استفاده کنيد.
-‌ مطابق با دستورالعمل سازنده ،تجهيزات و اجزا را به صورت روزانه مورد بازرسي و پاکسازي تست و نگهداري قرار دهيد. اين وظايف روزانه مي‌توانند در شناسايي ايرادات در ماشين‌ها ، مانند ترک‌ها، اشيا خارجي و يا فرسايش و ساييدگي کمک کنند . سريع هرگونه تجهيزاتي که جرقه مي‌زنند، دود مي‌کنند و داغ شده‌اند تعمير و تعويض کنيد .
-‌ با توجه به ملزومات سازندگان از صحت و سقم تمامي کنترل‌‌ها و وسايل امنيتي نصب‌شده و تست‌شده مانند سوئيچ‌هاي ورود کاغذ‌، آمپر بالاي موتور، فشار بالا يا پايين روغن اطمينان حاصل کنيد.
-‌ نصب محافظ موج‌هاي الکتريکي براي جلوگيري از آسيب‌ديدگي اجزاي الکترونيکي، کامپيوتر‌ها و سيستم‌هاي ارتباطي.
-‌ استفاده از حذف کننده‌هاي استاتيک و کنترل رطوبت.
-‌ استفاده از سيستم جمع‌آوري گرد‌و‌غبار براي جلوگيري از انباشته شدن گرد‌و‌خاک ناشي از کاغذ، پودر و نشاسته ذرت به‌منظور کاهش احتمال انفجار.
-‌ جمع‌کننده‌هاي گرد‌و‌‌خاک را خارج از ساختمان قرار دهيد و در مکان عبور لوله‌هاي‌آب از ديوار‌هاي خارجي آتش خفه‌کن قرار دهيد، و استفاده از سيستم‌هاي متوقف‌سازي را درميان آنها لحاظ کنيد.
-‌ از تميز کننده‌هاي وکيوم صنعتي تاييد شده به صورت منظم براي پاک کردن گرد و غبار از نقاط جمع‌آوري تجهيزات و فن‌هاي تخليه استفاده کنيد. هيچوقت از هواي فشرده‌شده به‌عنوان ابزاري براي پاک کردن گرد‌و‌‌خاک جمع‌شده استفاده نکنيد.
-‌ ديگ‌هاي بخار و مجاري فشار را با ملزومات قانوني بررسي و نگهداري کنيد.
– ديگ‌هاي بخار و چيلر‌ها را با توجه به ملزومات قانوني سازندگان به‌کارگرفته و نگهداري کنيد تا از امن بودن عمليات و مناسب بودن دما و رطوبت اطمينان حاصل کنيد.
-‌ دستور‌العمل‌هاي عمليات و نگهداري از ماشين‌هاي چاپ و تجهيزات مربوطه و ساير دستگاه‌ها مثل ديگ‌هاي بخار و چيلر‌ها را در دسترس داشته باشيد.
-‌ طرح تداوم کسب‌و‌کار داشته باشيد که شامل تدارکات پيشرفته و ارتباط با ديگر چاپخانه‌ها يا امکانات براي راه‌اندازي عمليات مستمر باشد. براي اطلاعات بيشتر بخش تداوم کسب و کار را ببينيد.

مديريت مواد قابل احتراق و اشتعال
عمليات چاپ و پاک‌سازي بعدي ماشين‌ها شامل استفاده از محلول‌ها و جوهر و شوينده‌هاي قابل احتراق و اشتعال است. همچنين بسياري از مواد گاز توليد مي‌کنند که مي‌توانند باعث انفجار شوند. نکات مربوط به کنترل خسارت شامل موارد زير مي‌شود اما محدود به آنها نيستند:
-‌ هرجا که ممکن است مايعاتي با قابليت اشتعال پايين‌تر را جايگزين کنيد، مانند آب و مرکب‌ها و جوهر‌هاي طبيعي.
-‌ مايعات، مواد شيميايي، شوينده‌ها، به طور کلي عوامل قابل اشتعال را در محفظه‌هاي مخصوص مايعات آتش‌گير، کانتينر‌هاي امن و در کابينت‌هاي مايعات آتش‌گير يا در يک محفظه ويژه و در اتاقي که با فايروال از سالن چاپ جدا شده است نگهداري کنيد.
-‌ هرگز مواد آتش‌گير را نزديک منابع حرارت و مواد شيميايي نگه نداريد.
-‌‌ به توصيه‌ها و اخطار‌هاي سازندگان در هنگام به‌کار‌گيري، توزيع و استفاده از محصول دقت کنيد.
-‌ دوره‌هاي آموزش در ارتباط با به‌کارگيري صحيح، انبار کردن، دسترسي مواد آتش‌گير و منفجره براي کارمندان تهيه کنيد.
-‌ چسب‌ها و جوهر‌ها را در کانتينر‌هاي تنگ و سريسته نگهداري کنيد.
-‌ با توجه به اشتعال‌پذيري بخارها، تهويه‌ي مناسبي در اطراف ديگ‌هاي چسب مايع داغ تعبيه کنيد.
-‌ تنها مقداري از شوينده و جوهر که مورد‌نياز آن‌روز است از انبار خارج کنيد. بيش از آن مقدار را در خارج از انبار نگه نداريد (بويژه در سالن چاپ).
-‌ برگه‌هاي ايمني مربوط به محصولات را در دسترس قرار دهيد و به راهنمايي‌هاي مربوط به مواد ‌قابل‌اشتعال/منفجره توجه کنيد.
-‌ دستگاه‌ها و تجهيزات‌ داغ‌شده را به کار نيندازيد. حلال‌ها، شوينده‌ها و جوهر‌ها نبايد وارد چاپگر‌هاي داغ شوند.
-‌ بر روي تمامي چاپگر‌ها و روکش‌ها،کنترل‌کننده‌ الکتريسيته ساکن تعبيه کنيد .
براي تجهيزات بنزيني يا گازسوز درون ساختمان و فرايند گرمايش و زباله‌سوزي، کنترلکننده‌ اشتعال مناسبي فراهم کنيد.
-‌ سيستم‌هاي هيدروليک را تميز کرده بازرسي و نگهداري کنيد. در صورت امکان در اين سيستم‌ها تنها از سيالات کم‌خطر استفاده کنيد تا خطر آتش‌سوزي را کاهش دهيد.
-‌ تدارکات خاموشي اضطراري دستگاه‌ها را براي حوادث خروج مايع سيستم‌هاي هيدروليک داشته باشيد.
-‌ پوشش‌هاي اتوماتيک بستن و بلوکه کردن و يا محافظ ثابت آتش براي مخزن شستشو را فراهم کنيد.
-‌ از‌ کشيدن سيگار در محدوده توليد خودداري کرده و علامت “سيگار نکشيد” نصب کنيد.

سيستم‌ها/لوازم شناسايي و مهار آتش
به منطور جلوگيري از خطرات انفجار و آتش‌سوزي در صنعت‌چاپ ، نصب و نگهداري سيستم‌هاي حفاظت حريق درست، از اهميت زيادي برخوردار است.گزينه‌ها عبارتند از سيستم‌هاي مهار آتش خودکاريا سيستم آب‌پاش، تشخيص گرما يا دود با عمليات زنگ و تيم آتش‌نشاني داخلي است. بايد از افراد حرفه‌اي رسمي به‌عنوان منبع در اين تصميم‌گيري‌ها استفاده کرد. يک فرد مسئول بايد بر همه مسايل مربوط به سيستم اعلام حريق نظارت کند. اين فرد بايد اطمينان حاصل کند که سيستم مطابق با استانداردهاي عملي، آزمايش و نگهداري شده‌اند و گزارش‌ها ثبت شده‌اند. نکات لازم براي کنترل خسارت شامل موارد زير مي‌باشد اما به اينها محدود نمي‌شود.
-‌ فرد حرفه‌اي براي بازرسي دوره‌اي و مرتب ، تست و سرويس سيستم آب‌پاش و لوازم و تجهيزات شناسايي حريق داشته باشيد.
-‌ ترتيبي دهيد دستگاه‌هاي زنگ و تشخيص آتش به يک وسيله نظارت بر زنگ ايستگاه مرکزي وصل شود.
-‌ سيستم حفاظت آب‌پاش خودکار و يا يک سيستم مهار با گازهاي غير قابل اشتعال براي اتاق کامپيوتريا سرور فراهم کنيد.
-‌ تعداد کافي و قابل دسترس از کپسول‌هاي آتش‌نشاني گروه ABC و احتمالا D را فراهم کنيد .به منظور حفاظت از جرقه‌هاي آتش ، براي ماشين‌هاي چاپ ، خشک‌کننده‌ها و دستگاه‌هاي لمينت استفاده کننده مرکب‌ها و مايعات قابل‌اشتعال يک سيستم خاموش کننده ويژه ، مثل دي‌اکسيد‌کربن ،فراهم کنيد.
-‌ کليه ذخاير و مواد انبار‌شده را با فاصله حداقل يک متر پايين‌تر از سرپوش آب‌پاش‌ها قراردهيد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید