ممنوعيت استفاده تبليغاتي از طرح اسکناس

بانک مرکزي چاپ و انتشار هرگونه برگه تبليغاتي را که تداعي‌کننده طرح واقعي اسکناس و چک پول رايج کشور باشد، ممنوع اعلام کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاين، اين بانک با هدف پيشگيري از سوء استفاده افراد فرصت طلب در چاپ و انتشار برگه‌هاي تبليغاتي با طرح اسکناس که سرمايه ملي و سند مالي است، هرگونه استفاده ابزاري از آن را ممنوع و جرم تلقي کرد. از سوي ديگر و با توجه به اينکه اين سند نمايانگرهويت ملي يک کشور است، هرگونه بهره‌برداري و استفاده از آن تبعات جبران‌ناپذيري را در پي دارد. از اين رو و با توجه به وظيفه شرعي و ملي همگان در حفظ و نگهداري صحيح از اسکناس به عنوان ابزار معاملات روزمره، از شهروندان تقاضا مي‌شود از انتشار و توزيع اين اوراق تبليغاتي اجتناب کنند.

گفتني است، چاپ و توزيع تبليغات موسسات بر روي برگه‌هاي با تصاوير اسکناس رايج کشور منقش به امضاء رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. قابل تأکيد است که بانک مرکزي جهوري اسلامي ايران اين گونه موارد را در صورت تکرار از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهد کرد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید