نوسازي ماشين آلات صنعت چاپ با تسهيلات فعلي امکان‌پذير نيست

صنعت چاپ

رئيس اتحاديه چاپخانه‌داران خراسان رضوي گفت: نوسازي ماشين آلات صنعت چاپ عملاً با تسهيلات و شرايط فعلي امکانپذير نيست.

علي مغاني در گفت‌وگو با خبرنگار تسنيم در مشهد در مورد واگذاري بخشي از فعاليت چاپخانه‌ها به وزارت صنعت اظهار داشت: از ۲۱ خردادماه ۹۶ اين اتفاق صورت گرفته است، هر کاري که ابتداي آن باشيم يکسري مشکلاتي دارد اما در مجموع اين وضعيت به نسبت قبل بهتر است زيرا چاپخانه‌ها از محل دفتر براي چاپ و ترخيص اقدام مي‌کنند.

وي افزود: در قديم برخي پروانه نداشتند و امروز بايد حتما پروانه اتحاديه را بگيرند و صرفاً با پروانه ارشاد اين اقدام صورت نمي‌گيرد اما در طول زمان اين مشکلات برطرف مي‌شود و يا کساني که قرار است ماشين وارد کنند بايد ضوابط خاصي که از سوي وزارت صنعت در اين زمينه است را رعايت کنند اما طبيعي است و ما نيز جزو صنايع هستيم و هر قانوني براي صنايع براي ما صدق مي‌کند.

رئيس اتحاديه چاپخانه‌داران خراسان رضوي افزود: سال‌ها صنعت چاپ در زمينه بازسازي و نوسازي کاري صورت نداده و انتظار داريم صنعت و معدن همان ۱۰ سال را براي عمر ماشين‌آلات صنعت چاپ بپذيرد زيرا اين ماشين‌ها بسيار گران هستند و ورود ماشين آلات با ۵ سال زير مدل عملاً امکانپذير نيست؛ در حال حاضر ماشين ۴ رنگ دو ورقي بالاي دو ميليارد توان قيمتش است و انتظار داريم صنعت و معدن در قسمت چاپ و بسته‌بندي تفاوتي قائل شود تا از معافيت گمرکي نيز واحدها برخوردار شوند.

مغاني گفت: در ابتدايي که چاپ به وجود آمد يعني حدود ۵۰ تا ۱۰۰ سال قبل، تمام کارش چاپ و نشر روزنامه و کتاب بود؛ به تدريج اين کار افت کرده و ۲۰ درصد ظرفيت چاپخانه‌ها به چاپ و نشر اختصاص پيدا کرده و بقيه به امور تجاري اختصاص پيدا کرده است.

رئيس اتحاديه چاپخانه‌داران خراسان رضوي افزود: مشهد نخستين شهر کشور است که شهرک چاپ و نشر در حال ساخت است و ۱۸۰ قطعه زمين در اين زمينه واگذار شده و افرادي که قرار است در اين شهرک وارد شوند بايد ماشين آلات را بازسازي و نوسازي کنند و با تسهيلات فعلي اين مهم عملاً امکانپذير نيست. ماشين آلات چاپ بسيار گران است و در تمام دنيا نيز اين مسئله وجود دارد. انتظار داريم صنعت و معدن براي بحث نوسازي ماشين‌آلات، وام کم بهره بدهد و ماشين آلاتي که وارد مي‌شود نيز با ۱۰ سال زير ساخت قبول کنند.

وي همچنين در مورد وضعيت شهرک چاپ و نشر مشهد واقع در فاز چهارم شهرک صنعتي توس گفت: شرايط بازار بسيار شرايط بدي است و بايد همزمان قسط زمين پرداخت شود و براي ساخت و ساز نيز پول داده شود اما حدود ۲۰ واحد به بهره برداري رسيده است.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید