نياز اساسي همدان به تکنولوژي بسته‌بندي

تکنولوژی بسته بندی

محمدناصر نيکبخت در ديدار سرمايه‌گذاران آلماني و ايرلندي با بيان اينکه از اينکه هر دو طرف به وعده اوليه در سرمايه گذاري مشترک عمل کرده‌ايم، خوشحال هستم، گفت: کشور ايران بر روي ريل توسعه قرار گرفته و با شرايط جديدي که دولت فراهم کرده، ايران آمادگي جذب سرمايه‌گذاري خارجي بيشتري را دارد.

وي خطاب به سرمايه‌گذاران آلماني با بيان اينکه چه بهتر که شريک ما در سرمايه‌گذاري خارجي شما باشيد زيرا با سرمايه‌گذاري قبلي، خود را ثابت کرده‌ايد، ادامه داد: از طرف خودم و دولت به شما قول مي‌دهم که هر گونه همکاري براي سرمايه‌گذاري با شما انجام شود.

نيکبخت با تاکيد بر اينکه استان همدان با ۹ استان همجوار فاصله نهايت ۳ ساعته دارد و زيرساختها و امکانات فراهم و استعداد بالايي براي سرمايه‌گذاري دارد، گفت: همدان، استاني تاريخي است و ۱۸۰۰ اثر تاريخي در آن وجود دارد.

وي با بيان اينکه استان همدان را براي سرمايه‌گذاري همه جانبه و بعدي از دست ندهيد، گفت: آمادگي دارم براي هر نوع همکاري مانند گذشته، قول همکاري بدهم.

استاندار همدان با بيان اينکه خوشحالم که اعتماد متقابل ايجاد شده زيرا براي سرمايه‌گذاري ايجاد اعتماد بسيار مهم است، گفت: همدان به تکنولوژي بسته‌بندي نياز اساسي دارد.

وي با بيان اينکه صادرات مواد غذايي، ميوه، محصولات کشاورزي و صادرات صنايع دستي به بسته‌بندي مدرن نياز دارد، گفت: بايد درباره بسته‌بندي و بازار آن در ايران مطالعه‌اي انجام شود.

نيکبخت خطاب به سرمايه‌گذاران با بيان اينکه همه امکانات را در اختيار مي‌گذاريم و انتظار ما اين است که با سرمايه‌گذاري در نيروگاه‌هاي خورشيدي همدان، سفير دوجانبه باشيد و دوستانتان را که تمايل به سرمايه‌گذاري دارند به همدان هدايت کنيد، گفت: سرمايه‌گذاراني براي فعاليت در حوزه بسته‌بندي اظهار تمايل دارند اما تکنولوژي برتر و سرمايه‌گذاران امتحان پس داده در استان را ترجيح مي‌دهيم.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید