همه چیز به ایران روتاتیو بستگی دارد

مهدی خواجه، مدیرعامل چاپ خواجه، که از مشتاقان سیستم اشتراک هایدلبرگ است، در این باره می‌گوید: این سیستم مورد خوبی است که من در کشورهای خارجی نمونه ان را دیده ام، اگر نماینده هایدلبرگ در ایران یعنی شرکت ایران روتاتیو، آقای اسفرجانی بتوانند شرایط ان را در ایران فراهم کنند استقبال خوبی از ان می‌شود.
وی در ادامه افزود: اما شرایط اقتصادی در ایران و مسائلی مثل تفاوت نرخ ارز سبب می‌شود چنین طرحی در ایران اجرایی نشود .
خواجه به تاثیر این طرح بر چاپخانه داران اشاره کرد و گفت: این طرح سبب می‌شود قدرت خرید چاپخانه داران برای تعویض ماشین‌آلات بالا برود و ما می‌توانیم از چنین طرحی استقبال و پیشنهادات خود را ارائه کنیم . همه چیز به اقای اسفرجانی بستگی دارد که اگر آمار قابل ملاحظه ای از تایید این طرح توسط چاپخانه داران داشتند می‌توانستند بین چاپخانه داران و شرکت هایدلبرگ واسطه باشد. اگر ماشین‌ آلات چاپخانه ها بهتر شود، می‌توانند تولیدات چاپی بیشتری داشته باشند، در زمینه صادرات هم می‌توانند بهتر عمل کند. این طرح به طور قطع کمک کنند. است
عده ای اشاره می‌کنند مسائلی مثل ارزش افزوده سبب می‌شود که این طرح در ایران موفق نباشد درحالی که این مسئله درباره ی چاپخانه های ما صدق نمی‌کند.
البته تامین ماشین‌آلات در شرایط بازار کنونی که نبود سرمایه گذاری در بخش خصوصی و وجود نوسات ارز را داریم، سخت و در شرایطی غیرممکن است. در کل طرح خوب و کمک کننده‌ای برای چاپخانه‌ها است اگر شرایط برای اجرای آن فراهم شود.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید