واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و ملزومات چاپ به روایت آمارهای گمرک

0
675

آنچه از آمارهای گمرک می‌توان دریافت، صحبت وزن است و ارزش کالاهای وارد شده، این که چند کیلو ماشین چاپ، چه تعداد دستگاه را شامل می‌شود و آیا این ماشین‌ها یک رنگ هستند یا ده رنگ، از این آمارها به دست نمی‌آید.
اما به هر حال شاخصی است که اهل فن می‌توانند از آن استنباط خود را داشته باشند. آمارهای موادمصرفی و ملزومات چاپ اما، کاربردی‌تر و ملموس‌تر هستند. کسانی که دنبال جزئیات بیشتر هستند می‌توانند، گزارش سرمایه‌گذاری‌ها صفحات آغازین همین شماره را نیز دنبال کنند.

در ستون کشورها نام کشوری که بیشترین مقدار صادرات را به ایران داشته با حروف سیاه مشخص شده است.

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید