يک ورق بدون نقص

يک ورق بدون نقص

 

A clean sheet

منبع: ۲۸۰ Heidelberg News (مجله هايدلبرگ نيوز-پاييز ۲۰۱۷)

هيچ خطايي از جانب مشتري قابل پذيرش نيست و قطعا دنياي پرتقاضاي چاپ بسته‌بندي نيز هيچ خطايي را نمي‌پذيرد. اما چاپخانه‌ها چگونه مي‌توانند بدون افزايش قيمت تمام‌شده، سطح بالاي کيفيت را تامين کنند؟ پاسخ اين پرسش در ترکيب پياده‌سازي استانداردها و پارامترهاي متغير تاثيرگذار در فرآيند توليد نهفته است.

۳ ثانيه، تمام مدت‌زماني است که يک خريدار در ميان قفسه‌هاي يک سوپرمارکت تصميم به خريد مي‌گيرد، بنابراين تاثير سرمايه‌هاي هنگفت صاحبان برند در تبليغات و معرفي محصولاتشان در اين سه ثانيه خلاصه مي‌شود. کوچک‌ترين خطا در چاپ و بسته‌بندي محصولات موجب بازگشت پالت‌هاي محصولات چاپي به چاپخانه‌ها مي‌شود. بنابراين توليدات چاپ و بسته‌بندي براي جلوگيري از بازگشت محصولات بايد بي‌نقص باشد.

توليد بي‌نقص با وجود افزايش روزافزون کارهاي پيچيده که بايد با سرعت بيشتر نسبت به گذشته چاپ شوند، چالش اصـلي صنعـت چاپ بسـته‌بنــدي اســت.
کيليان رنشلر(Kilian Renschler) مدير بخش چاپ بسته‌بندي گروه هايدلبرگ در اين مقاله راهکارهاي عبور از اين چالش را معرفي مي‌نمايد: «هرچه ميزان اتوماسيون بيشتر باشد و بازرسي چاپ به صورت يکپارچه سنجش را انجام دهد، چاپخانه به هدف توليد بي‌نقص نزديک‌تر مي‌شود.» سيستم نرم‌افزاري مديريت چاپ پرينکت يک راهکار جامع براي رسيدن به اين هدف است.

چاپخانه‌ها مي‌توانند با بکارگيري اين گردش‌ کار و سيستم‌هاي هدايت اپراتور همچون سيستم فرآيندمحور و انحصاري Intellistart ماشيــن‌آلات و سيسـتم‌هـاي اندازه‌گيري رنگ و بازرسي چاپ خود را به يک حلقه هوشمند متصل کنند و اطلاعات را ميان تمامي مراحل توليد به اشتراک بگذارند. نتيجه اين امر يک محيط يکپارچه و شبکه‌اي توليد است که به طور کاملا اتوماتيک ارزش‌ها و اعداد استاندارد را براي هر مرحله از فرآيند کنترل مي‌کند.

حذف منشاء خطا

پرينکت با مديريت گردش کار، فرآيندها را به صورت کاملا اتوماتيک و استاندارد اجرا مي‌کند. به اين ترتيب هرگونه ناپايداري يا ورود اطلاعات اشتباه در فرآيند که منبع اصلي اشکالات محسوب مي‌شوند، حذف مي‌گردد.

صاحبان برندهاي بزرگ در حوزه‌هاي محصولات دارويي و کالا‌هاي مصرفي نظارت دقيقي بر عرضه محصولات و برند خود دارند تا در سراسر دنيا با يک کيفيت و ظاهر ثابت توزيع شود. به اين ترتيب چاپ تمامي بسته‌بندي‌ها در تمامي کشورها و شهرها بايد به صورت کاملا همسان توليد شود. چنين ثباتي در توليد تنها در سايه يک پايگاه داده استانداردسازي شده از اطلاعات توليد امکان‌پذير است. زماني که يک سفارش از جانب مشتري دريافت مي‌شود، اطلاعات کار چاپي در سيستم نزم‌افزاري مديريت فرآيند توليد پرينکت ثبت مي‌گردد. اين سيستم يک پايگاه داده واحد براي تمامي فرآيندهاي بعدي از مراحل پيش از چاپ تا عمليات تکميلي همچون ايجاد داده‌هاي پيش‌تنظيم براي ماشين چاپ و پس از چاپ در طي يک فرآيند اتوماتيک فراهم مي‌کند. همچنين يک شرح دقيق از رنگ‌هاي برند و شرکت سفارش‌دهنده در پايگاه داده مرکزي رنگ ايجاد مي‌شود.

تکنولوژي‌هاي نوين در ماشين‌آلات چاپ هايدلبرگ به گونه‌اي طراحي شده‌اند که مي‌توانند براساس اين اطلاعات، تنظيمات دقيق چاپ را اعمال کرده و تمامي نقص‌هاي احتمالي روي ورق‌هاي چاپي را پيش از چاپ مرکب تشخيص و کنترل کند. سنسورهاي موجود در ماشين نيز تمامي خطاهاي مکانيکي ممکن در مورد هر ورق چاپي را تشخيص مي‌دهند. پس از چاپ و در واحد انتهايي ماشين، نيز دوربين‌هاي کنترلي بازرسي چاپ با رزولوشن بسيار بالا کيفيت چاپي را به طور دقيق کنترل مي‌کنند. تکنولوژي نوين Waste Ejector که توسط گروه هايدلبرگ ابداع شده است، در اين واحد و در صورت مشاهده هرگونه خطا روي ورق چاپي، آن را در واحد تحويل ورق‌هاي باطله دسته‌سازي مي‌کند. به اين ترتيب به طور کاملا اتوماتيک «پالت بدون نقص» در واحد دوم تحويل ماشين به صـورت دستـه‌اي از ورق‌هـاي مطلـوب
OK sheets تحويل داده مي‌شود.

مجموعه سيستم‌هاي نرم‌افزاري پرينکت امکان اتوماسيون تمامي مراحل و فرآيندها را به وجود مي‌آورد – از توسعه محصول (طراحي ساختار محصولات) و مراحل پيش از چاپ (فرآيند بازسازي تيراژهاي تکراري) تا فرم‌بندي ورق‌ها. واحدهاي کنترلي فرآيندها يا به صورت اتوماتيک مشکلات را برطرف مي‌کنند و يا به صورت اعلان، کاربر را در جريان قرار مي‌دهند. به اين ترتيب تمامي خطاهاي ممکن در طي اپراتوري روزمره حذف خواهند شد. به همين ترتيب تمامي پيش‌تنظيمات ماشين چاپ و پس از چاپ نيز به طور اتـومـاتيـک صـورت مـي‌پـذيـرد. فلـسـفه
Push-to-Stop که براي اولين بار در اروپا ۲۰۱۶ توسط گروه هايدلبرگ معرفي شد به اين ترتيب به يک جريان روزمره براي اپراتوران چاپ تبديل مي‌شود. اين فلسفه به معني کاهش مراحل اپراتوري و به حداکثر رساندن ميزان اتوماسيون براي بهره‌مندي از فرآيندهاي استاندارد در توليد و به حداکثر رساندن ميزان بهره‌وري است. اپراتورها با درک اين فلسفه و اجراي آن مي‌توانند در فرآيندهاي هدايت شده و خودفرمان به کنترل بهره‌وري بپردازند.

تصوير چاپي کاملا همسان

 در هر زمان و در هر مکان

سيستم‌هاي يکپارچه‌سازي پرينکت با ايجاد يک پايگاه داده مرکزي براي اطلاعات کار چاپي و داده‌هاي رنگي و همچنين تنظيمات کار براي شروع توليد، موجب نتايج چاپي همسان فارغ از مکان يا روش چاپي مي‌شود.

در خصوص توليد با ماشين‌هاي چاپ سري Speedmaster که عمده چاپخانه‌هاي ايران از آنها بهره‌مند هستند، سيستم‌هاي اندازه‌گيري و کنترل رنگ متضمن دقت و ثبات رنگ در طي تيراژ چاپ هستند. چنانچه در اين سري از ماشيـن‌آلات از سيســتم کنتـرل تصـويـر
Prinect Image Control 3 استفاده شود، اپراتورها مي‌توانند ارزش‌هاي رنگي را در صفحه نمايش ايستگاه کنترل مرکزي ماشين کنترل کنند. به اين ترتيب از ثبات کيفي هنگام تجديد چاپ در هر تيراژ  به ويژه در زمان‌هايي که تلرانس رنگ‌ها پايين است، حاصل مي‌شود.

بــه محـــض دسـتــيـــابي بــه ورق
OK sheet در چــاپ، سيـسـتـم‌هـاي بــازرســـي ايــنـــلايــن هـمــچــون
Prinect Inspection Control 2 کنترل کيفيت را اجرا مي‌کنند. اين سيستم کوچکترين خطاي ممکن را در بالاترين سرعت‌هاي چاپ تشخيص مي‌دهد. دو دوربين رنگي با رزولوشن بالا هر ورق را هم به لحاظ خطا در کشش، هم به لحاظ خطا روي سطح چاپي و لکه آوردن، پاشيدگي مرکب و سايه آوردن کنترل مي‌کنند. در نهايت تمامي سيستم‌ها تحت گزارش‌دهي يکپارچه، کيفيت را مستندسازي مي‌کنند.

تشخيص و تصحيح خطا در لحظه

پرينکت تجهيزات و سيستم‌هاي سنجش کيفيت را در يک حلقه هوشمند به هم متصل مي‌سازد. اجزاي اين سيستم با نظارت بر پارامترهاي توليد، انحراف از کيفيت را به موقع تشخيص داده و فورا عمليات اصلاحي را به اجرا در مي‌آورند.

ماشينچي چاپ براي اطمينان از يک توليد بدون خطا و البته مقرون به صرفه، تلرانس‌هايي را براي گزارش‌‌هاي مربوط به خطا در حين تنظيمات ماشين تعريف مي‌کند. براي مثال محصولاتي که به دقت کمتر نيازمند هستند را مي‌توان با تلرانس‌هاي بالاتر نسبت به محصولات چاپ بسته‌بندي براي مشتريان دقيق در نظر گرفت. اين امکان نيز وجود دارد که عمليات لازم در زمان وقوع خطا را از پيش تعريف نمود. براي مثال آيا ورق‌هاي داراي خطا از پالت تحويل خارج شوند و يا با علامت‌گذاري از طريق درج نوار روي پالت آن را مشخص نمود؟ و يا تنها ورق‌هاي معيوب – براي مثال در مواردي که سطوح چاپي گران‌قيمت استفاده شده- توسط يک سيستم بازرسي محصول چاپي همچون تجهيزات Diana Eye پيش از انتقال به مرحله پس از چاپ تفکيک شوند؟ اين سيستم بازرسي آفلاين با دقت بسيار بالا حتي ايرادات روي سطوح ورني‌خورده، هولوگرام و فيلم‌ها را نيز تشخيص مي‌دهد.

مديريت هوشمند ضايعات

بازرسي کيفيت در پالت ورق‌هاي OK و عمليات پس از آن در صورتي که ايرادات در گزارشات ثبت شوند، مي‌توانند به صورت پيش-تعريف در ايستگاه کنترل مرکزي Prinect Press Center XL 2 تعيين شوند تا به اين ترتيب تمرکز براي توليدات اقتصادي و کاهش ميزان ضايعات افزايش يابد.

نتايج چاپي از طريق پياده‌سازي چنين سيستم‌هاي مديريتي همواره يکسان خواهند بود و بسته‌بندي‌ها نيز با يک ظاهر ثابت و پايدار از تمامي نيازهاي کيفي برخوردار خواهند بود. رنشلر مدير ارشد مديريت محصولات چاپ بسته‌بندي در هايدلبرگ معتقد است: «توليد استانداردسازي شده با ميزان صفر خطا، به جايگاه چاپخانه‌ها در بازار به عنوان تامين‌کنندگان و شرکاي مطمئن براي صاحبان برند، قدرت مي‌بخشد».

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید