پاسخ به دغدغه‌هاي صنعت چاپ در زمينه تغيير متولي دولتي

صنعت چاپ

به گفته مدير کل دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزارت صنعت و معدن که از اين پس متولي امور صنعتي و تجاري صنعت چاپ کشور خواهد بود، ورود ماشين‌آلات چاپ به کشور از اين پس تابع دستورالعمل‌هاي کلي ماشين‌آلات همه صنايع خواهد بود.
پروين نباتي مدير کل دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزارت صنعت و معدن و تجارت در گفت‌وگو با ايپينا در زمينه دو موضوع ماشين‌آلات و محل فعاليت چاپخانه‌ها گفت: اصولا در وزارتخانه براي هر صنعتي به صورت خاص قوانين و دستوالعمل مشخصي وجود ندارد و در واقع قوانين و دستورالعمل‌ها و ضوابط عموما به صورت کلي براي کليه صنايع تنظيم شده و صنعت چاپ هم به عنوان يک صنعت مشمول اين قوانين و دستورالعمل‌ها بوده و از آنها پيروي مي‌کند. به عنوان مثال ، ضوابط استقرار صنعت وجود دارد که بر حسب نوع فعاليت واحدهاي صنعتي ، محدوده‌هاي استقرار آنها مشخص مي‌شود البته در خصوص واحدهاي صنفي چاپي بايد اشاره کنم که واحدهاي صنفي مشمول مقررات بعد مسافت نبوده و در محدوده شهرها براساس ضوابط مرکز امور اصناف مي توانند فعاليت داشته باشند. در خصوص الزامات واردات ماشين‌آلات چاپ هم همان‌طور که شما اشاره کرديد امسال با هماهنگي‌هايي که بين دو وزارتخانه و حذف مندرجات ذيل يادداشت فصل ۸۴ از اين پس نيازي به مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيست و به عنوان بخشي از ماشين‌آلات صنعتي ملزم به رعايت ضوابط تعريف شده وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. نباتي در خصوص الزاماتي مانند رعايت سال ساخت مشخص و يا مجوزهاي استاندارد و زيست محيطي گفت: در خصوص ماشين‌آلات نو، هر واحد صنعتي که ايجاد مي‌شود مي‌تواند بر اساس مراحل و چارچوب‌هاي تعريف شده بعضا با دريافت تسهيلات بانکي يا تامين مالي از سوي خود متقاضي جهت واردات ماشين‌آلات خود اقدام کند. در رابطه با ماشين‌آلات دست دوم مراحل بر اساس رويه فعلي ، دفتر ماشين‌سازي و تجهيزات به صورت کلي و در راستاي تسهيل در فرايند و فضاي کسب و کار عمل کرده و روش متفاوت و تفکيکي بين ماشين‌آلات چاپ از ماشين‌آلات ديگر صنايع وجود نخواهد داشت. لازم به توضيح است در حال حاضر در صنعت بسته‌بندي شرکت دخانيات ماشين‌هاي چاپ هايدلبرگي وجود دارد که از ده‌ها سال پيش کار مي‌کند و در مقابل ماشين‌آلاتي هم ممکن است ساخت کشورهاي آسياي شرقي باشد و چند سال بعد مستهلک شوند. بنابراين با توجه به تنوع ماشين‌آلات اين امکان وجود ندارد که سال ساخت رسمي اعلام کنيم با همه اين توضيحات بايد گفت امضا اين تفاهم‌نامه نه تنها نگران‌کننده نيست بلکه آن را بايد تسهيل‌کننده‌ دانست. وي در زمينه حمايت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت به خصوص دفتر صنايع شيميايي و سلولزي اعم از حمايت‌هاي تعرفه‌اي، تسهيلات بانکي و نظاير آن گفت: در خصوص امکاناتي که وزارتخانه ارائه مي‌دهد بايد اشاره کنم که اين امکانات به هر بخشي از صنعت که مرتبط باشد، پيش از عملياتي و اجرايي شدن در حوزه سازمان‌هاي استاني، معمولا در معاونت امورصنايع توسط دفاتر تخصصي بررسي و اولويت‌بندي مي‌شود و با اشرافي که در دفاتر تخصصي بر صنايع تحت پوشش وجود دارد ، چارچوب‌ها يا اولويت‌هاي تخصيص تسهيلات و يا نوسازي اعلام مي‌شود در دفتر صنايع شيميايي و سلولزي تاکيد بر اين است اگر درخواستي ارائه مي‌شود و با نگاه مساعدت وهمکاري در راستاي رفع مشکلات اقدام مي‌شود و نکته حايز اهميت اين است که ما در اعمال حمايت‌ها ، کل زنجيره ارزش را در نظر داشته و تلاش مي‌کنيم با مديريت و رويکرد حمايتي به صورت متعادل کل زنجيره را پوشش دهيم تا آسيبي به صنايع کوچک و پايين‌دستي هم وارد نشود. اين موضوع در حمايت‌هاي تعرفه‌اي بسيار نمود پيدا مي‌کند. به هر حال ممکن است صنعت بالا‌دستي که کالايي توليد مي‌کند و در صنايع پايين‌دستي قابل استفاده است نياز به حمايت داشته باشد. سعي بر اين‌ است اين حمايت طوري اعمال گردد که صنعت پايين‌دستي را دچار آسيب نکند و حتي‌الامکان از روش‌هاي حمايتي که به کاهش هزينه‌هاي توليد منتهي مي‌گردد استفاده شود. به عنوان مثال ، در سال گذشته طي پيشنهادي که اين دفتر ارائه و پيگيري و البته نهايي هم شد، حذف ماليات ارزش افزوده مواد اوليه صنعت سلولزي مانند خمير کاغذ مطرح بود. اين اقدام حمايتي با کاهش هزينه و کاهش قيمت مواد اوليه مي‌تواند کارکرد حمايت تعرفه‌اي از محصول نهايي را داشته باشد ، و اثرات افزايش قيمت در حلقه‌هاي بعدي زنجيره توليد را نيز نخواهد داشت. معرفي به بانک‌ها جهت استفاده از تسهيلات نيز به تناسب نوع تقاضا متفاوت مي‌باشد. تسهيلات سرمايه در گردش و بازسازي نوسازي واحدهاي صنعتي مربوط به معاونت امور صنايع است که عموما از طريق سازمان‌هاي صنعت معدن و تجارت استان‌ها و در موارد لزوم از طريق دفاتر تخصصي صورت مي‌پذيرد. البته اگر تسهيلات در خصوص طرح‌هاي صنعتي باشد از طريق معاونت طرح و برنامه انجام مي‌شود. واحدهاي صنفي نيز از طريق مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق اصناف از تسهيلات برخوردار خواهند شد. نباتي در زمينه اينکه رابطه وزات صنعت، معدن و تجارت و همچنين اداره کل صنايع شيميايي و سلولزي با تشکل‌هاي غيردولتي چگونه خواهد بود و از نظرات آن‌ها چقدر در برنامه‌ريزي‌ها استفاده مي‌کند، اظهار داشت: در حال حاضر در صنايع تحت پوشش اين دفتر بيش از ۴۰ تشکل صنعتي وجوددارد که ارتباط تنگاتنگي با آن‌ها داريم و در تمامي تصميم‌گيري‌هاي مهم در قالب برگزاري جلسات و نشست‌ها و يا به صورت مکاتبه‌اي از نقطه نظرات آن‌ها براي بهبود وضعيت موجود استفاده مي‌کنيم. البته تعدد تشکل‌ها مورد نظر وزارتخانه و اين دفتر نيست. ما در حوزه‌هاي مختلف هم پيشنهاد کرديم تا جايي که امکان دارد تشکل فراگيري تشکيل شود که بتواند ديگر تشکل‌ها را زيرمجموعه خود داشته باشد و در صنايع ديگر از جمله صنعت پليمر اين تشکل را داريم که با هدايت وزارتخانه قوي‌تر شده است. البته شايد اين موضوع در ابتدا با مقاومت تشکل‌هاي ديگري که ديرپا و سابقه‌دار هستند مواجه شود ولي براي پيشبرد اهداف صنفي و سازماني بسيار تاثيرگذار خواهد بود.اين مهم در صنعت چاپ هم بايد شکل بگيرد. به هر حال در دفتر صنايع شيميايي و سلولزي با تشکل‌ها به خصوص تشکل‌هاي توليدي همکاري و تعامل ويژه وجود دارد، چرا که اين تشکل‌ها کمک‌کننده و سازنده خواهند بود و چه بسا براي آگاهي و شناخت بهتر و تحليل وضعيت موجود و دستيابي به راهکارهاي موثر اجرايي ، به نظرات آن‌ها نياز خواهيم داشت. رويکرد ما در دفتر صنايع شيميايي و سلولزي رويکرد حمايت از توليد است و از نقطه نظرات و همکاري تشکل‌ها در راستاي حمايت از توليد استفاده خواهيم کرد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید