پیش‌بینی‌های هایدلبرگ تحقق پیدا نکرد

شرکت هایدلبرگ به تازگی درمورد پیش‌بینی‌های خود در زمینه فروش و میزان سود برای دومین‌بار طی سال مالی جاری تجدید نظر کرده‌است. هایدلبرگ اعلان کرده که در سه ماهه سوم سال مالی به علت شرایط دشوار بازار، ارقام آنگونه که پیش‌بینی می‌شد، ازآب درنیامد.
پس از اعلان این خبر، ارزش سهام هایدلبرگ از ۰۷/۱یورو به ۹۸/۰ یورو کاهش یافت ولی دوباره اندکی افزایش پیدا کرد. هایدلبرگ می‌گوید میزان فروش طی ۹ماه از این سال مالی، ثابت بود ولی در سه‌ماهه سوم یعنی از اول اکتبر تا ۳۱ دسامبر۲۰۱۹ ارقام مطابق پیش‌بینی‌ها از آب در نیامد. میزان این کاهش ۴میلیون یورو در هر ماه بود. مجموع میزان فروش در سه‌ماهه سوم ۵۶۷ میلیون یورو بوده‌است.
ازسوی دیگر میزان سفارشات از کشور چین و آمریکا با افزایش رو‌به‌رو بوده‌است. ولی چاپکاران اروپایی به‌ویژه در آلمان و انگلیس رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارند. ازسوی دیگر فشار زیادی برای کاهش سود به هایدلبرگ و به‌ویژه در بخش مواد‌مصرفی وارد آمده‌است. میزان هزینه تولید تجهیزات دیجیتال نیز افزایش یافته‌است.
به‌همین خاطر هایدلبرگ مجبور شد تا درمورد پیش‌بینی وضعیت‌ مالی خود برای کل سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ تجدید‌ نظر کند. و آن را بین ۵/۵ تا۶ درصد کاهش دهد. هایدلبرگ در ماه نوامبر خبر فروش بخش تولید کوتینگ پیشرفته Hi-Tech خود را داد. هایدلبرگ تصمیم دارد دیگر بخش‌هایی را که با هسته اصلی و مرکزی فعالیت‌های این شرکت ارتباط ندارد نیز به فروش برساند، تا از این طریق هزینه‌های خود را کاهش دهد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید