چاپ در خدمت بسته‌بندی غذایی

صنعت چاپ در بخش‌های فرهنگی، نشر و مطبوعات، قافیه را به فضای مجازی و اینترنت باخته است. در حالی که بسته‌بندی از اینترنت و فضای مجازی هم برای توسعه خود در زمینه طراحی، چاپ، تنوع موادمصرفی و بازاریابی استفاده می‌کند.
بسته‌بندی و همه آنچه به آن مربوط است (یعنی گرافیک، فرایندهای چاپ، عملیات تکمیلی، طراحی، توزیع، فروش‌، ارائه و کاربرد بسته‌ها) پدیده‌ای زنده و پویا و مبتنی بر نوآوری و خلاقیت است. بی‌شک بسته‌بندی موتور محرکه چاپ است که هر دم به ایستگاه تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد.

 

 

بسته‌بندی عرصه‌ای است که پیوسته باید در آن آموخت و تجربه و مطالعه کرد. چاپکارانی که درگیر چاپ بسته‌بندی‌اند، چه افست و چه فلکسو و گراور و غیره و حتی دیجیتال، برخلاف چاپ انتشاراتی، ناگزیر از نوگرایی و نوآوری‌اند، بنابراین در لبه رقابت فناوری قرار می‌گیرند و شیوه‌های بازاریابی و مشتری مداری آن‌ها با چاپخانه‌هایی که در کار نشر هستند، تفاوت اساسی دارد.

چاپکار بسته‌بندی، پیوسته در حال حل مسأله است که با مواد مناسب‌تر، کم هزینه‌تر و کاربردی‌تر چاپی مرغوب‌تر و جذاب‌تر را روی جعبه بنشاند. علاوه بر این استانداردهای محصولات غذایی و سلامت را رعایت کند.
گزارش ویژه این شماره ماهنامه صنعت چاپ به بسته‌بندی غذایی اختصاص دارد و کوششی است برای نشان دادن روندهای جهانی، معرفی انواع بسته‌بندی و موادمصرفی و نیز نکات طراحی و برندسازی، همچنین فناوری‌های چاپ (از جمله چاپ دیجیتال) در بسته‌بندی و نیز امنیت و ایمنی غذایی.
گزارش ما را در صفحات بعد بخوانید، باشدکه این گزارش انگیزه دست‌اندرکاران همه عرصه‌های چاپ و بسته‌بندی را برای پویایی بیشتر تقویت کند.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید