گزارش اولين جلسه کارگروه ليبل در سال ۹۶

در دومين هفته تيرماه، کارگروه ليبل اولين جلسه دوره‌اي خود را با حضور بابک عابديني رييس اتحاديه صادرکنندگان صنعت‌چاپ و محمد مبيني خزانه‌دار اين اتحاديه و همچنين حسين دارابي، علي‌اصغر کياني و امين کاووسي به‌عنوان اعضاي دايم کارگروه برگزار کرد. به گزارش خبرنگار«صنعت‌چاپ» بخش نخست اين جلسه به تعيين خط‌مشي کارگروه و اعضاي آن و بيان عوامل موثر در برگزاري هر‌چه بهتر جلسات کارگروه در سال ۹۶ اختصاص يافت. در بخش بعدي رايزني اعضاي کارگروه، بر ضرورت دعوت از فعالان مختلف چاپ ليبل براي مشورت و بررسي پيشنهادات آنها در راستاي توسعه و رونق بازار ليبل کشور تاکيد شد. اعضاي حاضر سپس به بررسي ابعاد حضور در نمايشگاه ليبل‌اکسپو پرداختند و اين امر طي بيان تجربيات مربوطه و اشاره به بايدها و نبايدهاي تاثيرگذار در چگونگي عملي شدن اين حضور، صورت گرفت. در اين جلسه همچنين با اشاره به حضور شرکت‌هاي داوطلب در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بر ضرورت تشکيل و سازماندهي هيات تجاري اعزامي به منظور بهره‌وري حداکثري از نمايشگاه‌هاي معتبر اروپايي تاکيد شد. يکي از مهم‌ترين مباحث مطروحه در اين جلسه بررسي ابعاد برگزاري اولين همايش بين‌المللي ليبل و بسته‌بندي تهران در نوامبر ۲۰۱۷ و برگزاري مسابقات ليبل و چاپ بسته‌بندي‌هاي انعطاف‌پذير، در حضور داوران بين‌المللي و شرکت‌هاي خارجي و ايجاد ارتباط مستقيم بين شرکت‌هاي ايراني و تامين‌کنندگان بين‌المللي بود. بررسي قيمت تمام شده چاپ و توليد برچسب در سال ۹۶ هم از ديگر موضوعات بيان شده در جلسه بود. در پايان اعضاي کارگروه ليبل به لزوم ايجاد استاندارد‌هاي اجباري محصولات پشت چسب‌دار و چاپ ليبل مطابق استانداردهاي روز بين‌المللي اشاره کردند و ضمن بررسي ابعاد اين موضوع، اعلام استانداردها به سازمان‌هاي مسئول و تعامل با آنها به عنوان برنامه‌‌هاي کارگروه ليبل و توليدکنندگان اين محصولات مقرر شد.

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید