گزارش نمايشگاه امسال چاپ ديجيتال

اوايل ماه پيش هفتمين نمايشگاه چاپ ديجيتال برگزار شد.هنوز چند سال از ورود اين نوع نوين چاپ به کشور نمي‌گذشت که طي انزوايي بي‌سابقه که اقتصاد کشور را دست‌خوش تزلزل مي‌کرد ، دچار رکود و بي‌برنامگي شد. حاصل آن ره‌يافت به مسيري شد که به گفته يکي از کارشناسان اين صنعت را به سمت قيمت محوري سوق داده و  ناوگان آن را مملو از ماشين‌آلات بي‌کيفيت مي‌کرد. در چنين وضعيتي که کارشناسان با تماشاي تنگناي اقتصادي، رشد و نموي براي اين نهال تازه متصور نبودند، نمايشگاه چاپ ديجيتال کار خود را آغاز کرد. اين نمايشگاه کار خود را ادامه داد و همچنان که سال به سال بر تاثير تحريم‌هاي اقتصادي بر پيکره اقتصاد کشور و به دنبال آن صنعت چاپ و بسته‌بندي( صنعت مادر که ديگر صنايع به آن وابسته هستند ) افزوده مي‌شد عمر اين کودک که زاده جنگ بود هم بيشتر مي‌شد. شش ساله که مي‌شد طي تفاهم نامه موسوم به برجام، صلح اقتصادي برقرار شد. حالا در هفت سالگي اين نمايشگاه درست در زماني که کارشناسان به بالندگي صنعت چاپ ديجيتال اميد دارند به مناسبت برگزاري آن با جلال ذکايي مدير گروه ترنج  گفتگوي مختصري ترتيب داديم که در قالب گزارش ارائه مي‌شود.

متولي برگزاري هفتمين نمايشگاه چاپ ديجيتال در رابطه با عوامل تاثيرگزار در برگزاري نمايشگاه و رونق آن مي‌گويد:«نمايشگاه فقط به متوليان برگزاري آن وابسته نيست. شرايط اقتصادي واقتضائات بازار هم تاثير زيادي در چگونگي رونق آن دارد. هر کدام از عواملي که به برگزاري نمايشگاه مرتبط است تاثير زيادي در کيفيت برگزاري آن دارد؛ از مجوزهاي برگزاري گرفته تا مکان و زمان برگزاري آن. »

مدير گروه ترنج با تشبيه نمايشگاه چاپ ديجيتال به يک موجود زنده و داراي حق حيات خاطرنشان کرد:«اين موجود زنده دنبال يک همزيستي مسالمت آميز است و نکته اي که وجود دارد اين است که زنده و پويا بودن نمايشگاه توقع از آن را بالا مي برد. کسي رکود و روزمرگي آن را نمي پذيرد. يکسان بودن و درجا زدن آن را نمي پذيرد. بازديدکنندگان توقع دارند يک رويداد جديد و روبه رشد را مشاهده کنند و مادامي که نمايشگاه درجا بزند يعني پس‌رفت کرده است. »

وي افزود:«  متراژ و بزرگي پس از زنده بودن در مرحله بعدي قرار دارد اما به هر حال نمايشگاه بايد جذابيت هاي خود را داشته باشد و بتواند به لحاظ کيفي اين جذابيت ها را ارتقاع بدهد. نمايشگاه بايد هم براي شرکت کننده و هم بازديد کننده حرفي براي گفتن داشته باشد».

وي در ادامه گفتگو با اشاره به شرايط محيطي دشوار براي برگزاري پيوسته نمايشگاه، در خصوص ضرورت هاي اين برگزاري ها عنوان کرد:« نمايشگاه چاپ ديجيتال در طول اين سالهاي دشوار کسب و کار، توانسته است خود را سر پا نگه دارد و اين نقطه اميد است. شرکت کننده هايي که در نمايشگاه حضوردارند همت مي کنند و با استقبالي که هر سال از نمايشگاه مي کنند چراغ آن را روشن نگه مي دارند. به همين دليل بايد به طور جدي مسائل مهم به ويژه مساله کيفيت را مدنظر داشته باشيم. بخشي از اين مسائل مرتبط به متولي و بخشي مربوط به اقتضائات کسب و کار و رونق اقتصادي است».

وي با اشاره به ارتباطي که بين نمايشگاه و عوامل متعددي وجود دارد، نقصان در هر کدام از اين عوامل را  موجب ضربه اي شديد به نمايشگاه و افت کيفيت برگزاري آن مي داند.

وي درخصوص دغدغه هاي متوليان نمايشگاه گفت:«زمان برگزاري نمايشگاه و عدم تداخل آن با رويدادهاي مهم اجتماعي و تعطيلات يکي از مهمترين دغدغه هاي متوليان برگزاري هر نمايشگاهي است و نمايشگاه چاپ ديجيتال هم از اين مساله مستثناء نيست. در نمايشگاه امسال يکي از دل‌نگراني هاي ما زمان برگزاري انتخابات بود.  خوشبختانه شرايط خوب بود و ما به مشکلي بر نخورديم.  ماه مبارک رمضان ، نمايشگاه کتاب و ديگر نمايشگاه‌هاي بين المللي از ديگر مسائلي بود که مي بايست آن ها را در تعيين زمان برگزاري نمايشگاه مورد توجه قرار داد.»

متولي برگزاري نمايشگاه در ادامه تصريح کرد:

« محدوديت مکان برگزاري هم از ديگر موارد مشکل زا است که در موارد بسياري مانع از دستيابي ما به برگزاري نمايشگاه مطلوب مي شود. امسال نسبت به پارسال حجم غرفه گذاران ما کمتر بود. به دليل ناهماهنگي که در مجموعه شهرداري  ايجاد شده بود، اين مکان را همزمان به دو نمايشگاه داده بودند. طبقه بالا که سال پيش در اختيار نمايشگاه چاپ بود اکنون ميزبان نمايشگاه فرش بود. و اين باعث شد با کمبود مکان مواجه شويم. »

ذکايي دربخش ديگري از گفتگو با خبرنگار ما  به طرح هايي اشاره کرد که به گفته وي با وجود تاثيرگذار بودن در شکوفايي صنعت چاپ کشور و رونق نمايشگاه چاپ ديجيتال، امکان اجراي آن در نمايشگاه سال جاري وجود نداشت. وي با اشاره به ضرورت انجام برنامه ريزي بهتر در راستاي اجراي بهتر اين طرح ها در نمايشگاه هاي آتي چاپ ديجيتال تصريح کرد:« براي نمايشگاه امسال، بخش اختراعات و ابتکارات را در نظر گرفته بوديم که طي آن غرفه ها را رايگان در اختيار مخترعان و مبتکران صنعت چاپ قرار بدهيم و آنها ابداعات خود را به عرصه نمايش بگذارند. در اين خصوص حتي با فدراسيون مخترعين و مبتکرين مکاتبه کرديم که فراخوان بدهند. متاسفانه چون زمان به اندازه کافي در اختيار نداشتيم اطلاع رساني به طور کامل صورت نگرفته بود. وي براي انجام اين کار در سال آينده ابراز اميدواري کرد و گفت:« اطلاع رساني در اين خصوص از همين حالا انجام مي شود تا زمان برگزاري نمايشگاه هشتم، شاهد حضور مبتکران و مخترعان در نمايشگاه باشيم».وي اين رويکرد را عاملي مهم در جهت ايجاد ارتباط بين مخترعين و صاحبان صنايع و سرمايه گذاران و افزايش امکان تجاري سازي اختراعات اين افراد برشمرد.

مديرگروه ترنج نداشتن عنوان بين المللي  را يکي از مهمترين نواقص نمايشگاه چاپ ديجيتال دانست و  با اشاره به لزوم بين المللي شدن اين نمايشگاه گفت:« از آنجايي که نمايشگاه چاپ ديجيتال تهران بين المللي نيست، امکان دارد ميهمانان خارجي تمايلي به حضور در نمايشگاه نداشته باشند.از امسال سعي مي کنيم بخش بازاريابي بين المللي نمايشگاه را تقويت کنيم تا بتوانيم از شرکت هاي خارجي دعوت بعمل آوريم و يا آنها خود رأساً در نمايشگاه شرکت کنند.» وي افزود:« ما بايد در نمايشگاه‌هاي تخصصي ديگر که در سطح بين المللي برگزار مي شود شرکت کنيم و از طريق غرفه هايي که در آنجا برپا مي کنيم نمايشگاه خود را به جهانيان معرفي کنيم و با پرزنت کردن شرکت هاي خارجي آنها را براي حضور در نمايشگاه چاپ ديجيتال تهران راغب کنبم.»

وي با اشاره به تاثير منفي تحريم ها روي نمايشگاه، براي رونق اقتصادي که به گفته وي در آينده به موجب رفع تحريم ها ايجاد خواد شد، ابراز اميدواري کرد و در توضيح اينکه چگونه رونق اقتصادي موجب رونق نمايشگاه خواهد شد شرح داد:« متاسفانه به دليل تحريم ها هنوز کسب و کار رونق پيدا نکرده و وضعيت اقتصادي رشد چنداني نداشته است. اگر رونق صورت گيرد و قدرت خريد چاپخانه داران بالا رود و بتوانند دستگاههاي خوب اروپايي و باکيفيت بخرند، قاعدتاهمه آن شرکت ها در نمايشگاه حاضر شده و براي فروش محصولات چاپي خود اقدام مي کنند». رونق در کار چاپخانه داران موجب مي شود، بيشتر به فکر ايجاد ارتباط و مبادلات تجاري بيفتند و همانطور که مي دانيم يکي از بهترين مکان هاي ايجاد ارتباط و تبادل نمايشگاه است. پس رفع تحريم ها تاثير زيادي در رونق نمايشگاه خواهد داشت.»

ذکايي با اشاره به ضرورت تناسب توسعه چاپ ديجيتال و نمايشگاه مربوط به آن و با تاکيد بر رونقي که نمايشگاه چاپ ديجيتال به تبع رونق کسب و کار در کليت صنعت چاپ و به ويژه در چاپ ديجيتال مي گيرد،  اظهار کرد:«  چاپ ديجيتال در حال توسعه است و حوزه عملياتي خود را مورد سيطره قرار داده است. چاپ ديجيتال در حال توسعه قدرت و نفوذ خود در صنعت چاپ است. به همان نسبت که چاپ ديجيتال در حال رشد کردن است، اين نمايشگاه هم بايد رشد کند. اين دو، لازم و ملزوم هم هستند. به عنوان مثال، ما خيلي از کسب و کار ها را مي بينيم که اساسا حرفي براي گفتن ندارند و به همان نسبت نمايشگاهي از آنها نمي بينيم. نمايشگاه به خودي خود مفهومي ندارد، نمايشگاه تابعي از کسب‌وکار است.»

ذکايي در اين گفتگو،  امکان انجام فرآيندي را مطرح کرد که وي از آن تحت عنوان «همايش سالانه ديجيتالي ها» نام مي برد. وي در تصريح اين فرآيند، با اشاره به اهميتي که حاشيه نمايشگاه ها دارند، عنوان کرد:«علاوه بر عرضه و تقاضايي که در نمايشگاه ها صورت مي گيرد و اصل نمايشگاه را تشکيل مي دهد، ما شاهد اتفاق اجتماعي هستيم که طي آن، آدم هايي که دغدغه هاي يکساني دارند، ديداري تازه مي کنند. بر همين اساس در نمايشگاه چاپ ديجيتال هم افرادي با هم مراوده مي کنند که دغدغه چاپ ديجيتال دارند. اين حضور داراي ظرفيت خاصي است که به نفع صنعت چاپ است.»وي با بيان اين مطلب ضمن تاکيد بر ضرورت افزايش اين ظرفيت ها و لزوم بهره وري حداکثري از آن در جهت پيشبرد اهداف جامعه چاپ ديجيتال کشور، افزود:« همايش سالانه ديجيتالي ها عنواني است که مناسب اين رويداد است. تمام کساني که اهالي صنعت چاپ هستند بيايند و در اين همايش شرکت کنند و در آن دل مشغولي هايي که به چاپ ديجيتال مربوط مي شود را بيان کنند و راه حل هايي بيابند.»

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید