🔸همراه گرامی ماهنامه صنعت چاپ با کانال تلگرامی صنعت چاپ نیوز همراه شوید.

🔹تازه های فناوری و اخبار شرکت ها
🔸تحولات کسب و کار چاپ و بسته بندی
🔹قیمت روز کاغذ ، مرکب و پلیت

@sanatchapnews

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید