اختر شمال
آقای سوپرایز | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags آقای سوپرایز

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: آقای سوپرایز

چالش‌هاي معلق آقاي سوپروايزر

اين بخش از مجموعه وظايف سرپرست يک کارگاه، به موضوع چگونگي برخورد با مشکلات محيط کارگاه توسط سرپرست مي‌پردازيم. اولين کسي که پس از يک اپراتور از مشکل آگاه مي‌شود سرپرست است و هم اوست که مي‌تواند از پيش حدس بزند تقابل‌هاي محيط کار کي و چه زماني به نقطه برخوردهاي غير سازنده مي‌رسند. بنابراين […]