اختر شمال
اخراج کارگز | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags اخراج کارگز

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: اخراج کارگز

عواقب بد روز نابهنگام

هيچ‌کس دوست ندارد کارگر خود را اخراج کند. کارگر متخصص و اپراتور کارآزموده که هيچ، غالب ما حتي راضي نمي‌شويم کارگر ساده‌اي را که ضايعات جمع‌ مي‌‌کند از کار خود بيکار سازيم. اما رسيدن روز جدايي، قطع همکاري و اخراج ناگزير است. هيچ کارفرمايي نيست که تجربه اخراج و تلخي آن را به خاطر نداشته […]