اختر شمال
اداری | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags اداری

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: اداری

دريافت برگه تشخيص آخر راه نيست

همواره اين اقبال با ما همراه نيست که ميزان ماليات پرداختي خود را کمتر از آنچه فرض کرده بوديم بيابيم و شايد در غالب اوقات آن‌را غيرعادلانه و نامنطقي مي‌يابيم. راه چاره در اين موارد پيمودن يک مسير قانوني است. اگر مدارک يا استدلالي داريم که برآورد درآمد ما توسط مميز دارايي نادرست بوده است، […]