اختر شمال
اصول کار | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags اصول کار

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: اصول کار

تغذيه کارگاهي، کارگاه تغذيه

رفع نياز‌هاي رفاهي کارکنان فقط دست‌و‌دلبازي در زمينه کميت نيست و دغدغه در مورد کيفيت هم فقط تامين بهترين‌ها نيست. مثلا در مورد غذا، نه حجم و نه محتوا، بلکه تناسب آن نيز اهميت فراوان دارد. اين تناسب را نوع فعاليت کارکنان مشخص مي‌‌کند و کارکنان چاپخانه‌ها نيز داراي فعاليت‌هاي مشخصي هستند که تغذيه آنها […]