اختر شمال
افست دو ورقی | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags افست دو ورقی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: افست دو ورقی

ساختار صحیح و حسابداری دقیق چاپخانه شرط لازم برای موفقیت اشتراک هایدلبرگ است

امیر شهلایی مقدم، مدیر چاپ بهارستان، در رابطه با طرح سیستم اشتراک شرکت هایدلبرگ گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در وهله اول می‌دانیم که در ایران به دلیل روحیاتی که داریم شکل گیری کار گروهی کمی دشوار است و شاید این طرح با مشکل های متعددی روبرو شود. وی ادامه داد: اجرای چنین طرحی برای چاپخانه های کوچک و […]