اختر شمال
اندازه گیری | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags اندازه گیری

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: اندازه گیری

کدام مقوا به درد چاپ مي‌خورد؟

نيمي از درستي کار چاپ‌خانه‌ها هنگام کار در بخش چاپ بسته‌بندي در شناخت دقيق بستر چاپ نهفته است. بدون شناخت دقيق از کيفيات و بافت بستر چاپ، تقسيم‌گيري در مورد پارامترهاي فني چاپ بسته‌بندي نافص است. کاغذ، مقوا، فيلم، فلز، … به‌عنوان بستر چاپ بسته‌بندي به کار مي‌روند و کارشناس چاپ بايد کاملا با آنها […]