اختر شمال
ایران پرینت ۴۳۸ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags ایران پرینت 438

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: ایران پرینت 438

صنعت چاپ، صنعت ضد تقلب

صنايع چاپ بسته‌بندي يکي از اصلي‌ترين همکاران سازمان‌هاي ضد تقلب و جعل کالاها است. اصولا هر فناوري ضد تقلبي ابتدا بايد در صنعت چاپ و در چارچوب توانايي‌هاي آن توسعه داده شود و از صافي فناوري چاپ بگذرد. مقاله حاضر بازتاب نيازهاي صنعت نانو به توانايي‌هاي صنعت چاپ در جريان مبارزه با کالاهاي تقلبي است […]