اختر شمال
بازار ایران | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags بازار ایران

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: بازار ایران

شايد کارخانه‌اي در تهران تاسيس کنيم

ماه گذشته چند مدير ارشد توليدکننده ژاپني مرکب چاپ موسوم به تويو‌‌اينک (toyoink) براي بررسي ظرفيت‌‌هاي بازار ايران در زمينه مصرف مرکب به تهران آمدند و هر چند کارخانه توليد مرکب منطقه‌اي آنها در ترکيه استقرار دارد ولي گفتند که اميد دارند در ايران نيز کارخانه‌اي داشته باشند. با خانم ايرماک پرينچيلر، مسئول صادرات ترکيه؛ […]