اختر شمال
باغ تهران | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags باغ تهران

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: باغ تهران

يک مامن کتابي براي کتابدوستان

يکي از خبرهاي داغي که گرماي تير ماه امسال را بيشتر کرد، افتتاح باغ کتاب تهران بود، باغي که سال‌ها است مردم تهران منتظر بازگشايي آن بودند اما هر بار با وعده و وعيدهاي مختلف زمان افتتاح آن به تاخير مي‌افتاد، اما انتظارها به پايان رسيد و باغ کتاب تهران با شکل و شمايلي متفاوت […]