اختر شمال
با اتوماسیون | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags با اتوماسیون

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: با اتوماسیون

برتلزمان در آلمان، آبونه هایدلبرگ می‌شود

گروه چاپی برتلزمان Bertelsmann Printing Group)) که به اختصار BPG نامیده می‌شود، به تازگی قراردادی با شرکت هایدلبرگ بسته تا براساس آن ماشین چاپ و تجهیزات هایدلبرگ در این چاپخانه نصب شود و به‌ازای مقدار کارهای چاپی، مبلغی را به هایدلبرگ بپردازد. . شرکت برتلزمان از این خدمات برای دو سایت بزرگ چاپی خود که […]