اختر شمال
بنیتدگذار | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags بنیتدگذار

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: بنیتدگذار

هزينه در آموزش، سرمايه‌گذاري براي آينده

ماهنامه صنعت چاپ را رسم بر آن بوده که تبريک عيد نوروز و سال تازه به خوانندگان را با تبريک همه اهل چاپ به يکديگر قرين کند و بيان اين تبريک را به بزرگان و قلم آنها بسپارد. در اين سالها مرحوم توتونچيان به‌عنوان امين اهل چاپ، دکتر جابر عناصري به‌عنوان فاضل دانشگاهي که کارش […]