اختر شمال
بیماری شغلی | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags بیماری شغلی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: بیماری شغلی

طب کار در کارگاه‌ها چه مي‌کند؟

هر چند معمولا از درِ هيچ چاپخانه کوچکي، پزشکي براي بررسي وضع سلامتي کارکنان وارد نمي‌شود، ولي چاپخانه‌هاي بزرگ کشور مانند ساير کارگاه‌هاي بزرگ موضوع طب کار و نظارت پزشکي بر سلامت و عملکرد کارکنان را جدي مي‌گيرند و وظايف قانوني خود را در اين زمينه انجام مي‌دهند. آشنايي با طب کار و وظايفي که […]