اختر شمال
تبلت | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags تبلت

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: تبلت

خداحافظي اندک اندک با کاغذ

گزارش اخير مرکز تحقيقات پيو درباره خواندن کتاب، ديدگاهي از رابطه بين چاپ و رسانه‌هاي ديجيتال به ما مي‌دهد. اين گزارش مي‌گويد: “بخش رو به رشدي از آمريکايي‌ها در حال خواندن کتاب‌هاي الکترونيکي در تبلت و تلفن‌هاي هوشمند به جاي کتابخوان‌هاي الکترونيکي اختصاصي هستند، اما کتاب‌هاي چاپي از کتاب در فرمت‌هاي ديجيتال بسيار محبوب‌تر باقي […]