اختر شمال
تحلیل | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags تحلیل

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: تحلیل

انواع تجزيه‌وتحليل‌هاي C.V.P موردنياز مديريت

اگرچه محاسبه نقطه سربه‌سر و دستيابي به آن مطلوب است، اما نمي‌تواند هدف نهايي يک واحد توليدي و انتفاعي باشد. سرمايه‌گذاران در اين‌گونه واحدها، با سود مساوي صفر قانع نمي‌شوند و بازده مطلوبي را از سرمايه‌گذاري‌هاي خود انتظار دارند. تجزيه‌وتحليل C.V.P براي تعيين سطح مطلوبي از فعاليت (ميزان توليد) که ضمن تأمين اقلام ثابت و […]