اختر شمال
تشکل | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags تشکل

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: تشکل

نشستي براي تشکيل تشکل صنفي سراسري چاپ کشور

اواسط ماه گذشته تعدادي از اعضاي مديريتي اتحاديه‌هاي صنعت چاپ، طي نشستي اقدام به تعريف و تعيين تشکل صنفي صنعت چاپ کشور کرده و برخي از روساي اتحاديه هاي صنعت چاپ کشور را به عنوان اعضاي هيئت امنا اين تشکل انتخاب کردند. در متن اين خبر در پي مي‌خوانيد. نشست هم‌انديشي اتحاديه‌هاي چاپ کشور به […]