اختر شمال
توتالیا | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags توتالیا

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: توتالیا

نيازهاي امروز صنعت چاپ کشور

شرکت توتاليا ميزبان برخي از فعالان صنعت چاپ براي برگزاري جلسهاي بود که با حضور شرکاي تجاري اين شرکت انجام شد. اين گردهمايي شرکت توتاليا، با حضور نمايندگان و توليدکنندگان اروپايي و ژاپني اين شرکت بود.. در اين مراسم محمد فرهي مدير فروش منطقهاي شرکت توتاليا با ارايه توضيحاتي در رابطه با چالشهاي پيشروي فعالان […]