اختر شمال
توسعه صنعت چاپ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۳۱ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags توسعه صنعت چاپ

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: توسعه صنعت چاپ

چشم انداز و انتظار خانواده چاپ از دولت جدید

تغییر دولت و دست به دست شدن قدرت تا حدودی به تغییر ریل حرکت قطار می‌ماند. مسیری که کم و بیش ۸ سال با یک فرمان پیموده شده، تا حدی دستخوش تغییر می‌شود. دست کم این انتظاری است که در جامعه شکل می‌گیرد؛ انتظاری که مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی به آن دامن می‌زند. بنابراین انجام […]